تشخیص داشتن یک استعداد خاص

blankتشخیص داشتن یک استعداد خاص و یا به عبارتی پاسخ به این پرسش که “آیا من این استعداد را دارم؟” می‌تواند در برخی مواقع کمی دشوار باشد. و گاهی اوقات با اینکه ما یک استعداد را داریم به اشتباه تصور می‌کنیم آن استعداد را نداریم.

به طور مثال در مدل هالند یکی از استعدادها “علاقه به فضای واقعی” است این استعداد دارای ۶ ویژگی زیر است:

 • به کار کردن با حیوانات علاقه دارند.
 • کار کردن با گل و گیاه را دوست دارند.
 • از کار کردن با ابزار و اشیا لذت می‌برند.
 • ساختن کارهای دستی را دوست دارند.
 • رفتن در طبیعت جزء علایق آن‌ها محسوب می‌شود.
 • به ورزش کردن و انجام فعالیت‌های فیزیکی علاقه دارند.

ارسلان می‌خواهد بررسی کند که آیا این استعداد را دارد یا نه.  او پس از بررسی به این نتیجه می‌رسد که استعداد علاقه به فضای واقعی را ندارد زیرا او دو مورد از این ۶ ویژگی را ندارد. او به کار با حیوانات و گیاهان علاقه ای ندارد اما دیگر ویژگی‌ها را دارد. علاوه بر این درست است که به کار با اشیا علاقه دارد ولی به اندازه ۷۰ درصد و نه صد درصد؛ او تصور می‌کند باید ۱۰۰ درصد علاقه داشته باشد تا بتواند بگوید به کار با اشیا علاقه دارد.

در ادامه قصد داریم به مواردی اشاره کنیم که دانستن آنها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند و در تشخیص داشتن یک استعداد خاص راهنمای خوبی برای شما باشد.

نکات مفید مهم در تشخیص استعداد

مورد اول

اینگونه نیست که ما یک استعداد را یا اصلا نداشته باشیم و یا صد در صد داشته باشیم. به عنوان مثال ویژگی متقاعد کردن دیگران را در نظر بگیرید. برخی از افراد هستند که علاقه دارند دیگران را متقاعد کنند و برخی هم تمایلی به انجام این کار ندارند. هر چه قدر هم که یک فرد علاقه به متقاعد کردن دیگران داشته باشد زمان‌هایی هست که نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند دیگران را متقاعد کند و بر عکس هر چه قدر هم که یک فرد هیچ علاقه‌ای به متقاعد کردن دیگران نداشته باشد زمان‌هایی هست که می‌خواهد و می‌تواند مخاطبش را متقاعد کند.

blankو  داشتن حداقل ۷۰ درصد از یک ویژگی کافی است که ما آن ویژگی را داشته باشیم.  بنابراین اینکه ارسلان به میزان ۷۰ درصد به کار با اشیا علاقه دارد یعنی آن ویژگی را دارد.

مورد دوم

وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا یک استعداد را داریم  باید حداقل دو سوم از ویژگی‌های مطرح شده را داشته باشیم . در همان مثال مربوط به ارسلان، این که او ۴ مورد از ۶ ویژگی را دارد کافی است تا بتوانیم بگوییم او به فضای واقعی علاقه دارد و نیاز نیست همه‌ی شش ویژگی را داشته باشد.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

تشخیص داشتن یک استعداد خاص

blankتشخیص داشتن یک استعداد خاص و یا به عبارتی پاسخ به این پرسش که “آیا من این استعداد را دارم؟” می‌تواند در برخی مواقع کمی دشوار باشد. و گاهی اوقات با اینکه ما یک استعداد را داریم به اشتباه تصور می‌کنیم آن استعداد را نداریم.

به طور مثال در مدل هالند یکی از استعدادها “علاقه به فضای واقعی” است این استعداد دارای ۶ ویژگی زیر است:

 • به کار کردن با حیوانات علاقه دارند.
 • کار کردن با گل و گیاه را دوست دارند.
 • از کار کردن با ابزار و اشیا لذت می‌برند.
 • ساختن کارهای دستی را دوست دارند.
 • رفتن در طبیعت جزء علایق آن‌ها محسوب می‌شود.
 • به ورزش کردن و انجام فعالیت‌های فیزیکی علاقه دارند.

ارسلان می‌خواهد بررسی کند که آیا این استعداد را دارد یا نه.  او پس از بررسی به این نتیجه می‌رسد که استعداد علاقه به فضای واقعی را ندارد زیرا او دو مورد از این ۶ ویژگی را ندارد. او به کار با حیوانات و گیاهان علاقه ای ندارد اما دیگر ویژگی‌ها را دارد. علاوه بر این درست است که به کار با اشیا علاقه دارد ولی به اندازه ۷۰ درصد و نه صد درصد؛ او تصور می‌کند باید ۱۰۰ درصد علاقه داشته باشد تا بتواند بگوید به کار با اشیا علاقه دارد.

در ادامه قصد داریم به مواردی اشاره کنیم که دانستن آنها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند و در تشخیص داشتن یک استعداد خاص راهنمای خوبی برای شما باشد.

نکات مفید مهم در تشخیص استعداد

مورد اول

اینگونه نیست که ما یک استعداد را یا اصلا نداشته باشیم و یا صد در صد داشته باشیم. به عنوان مثال ویژگی متقاعد کردن دیگران را در نظر بگیرید. برخی از افراد هستند که علاقه دارند دیگران را متقاعد کنند و برخی هم تمایلی به انجام این کار ندارند. هر چه قدر هم که یک فرد علاقه به متقاعد کردن دیگران داشته باشد زمان‌هایی هست که نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند دیگران را متقاعد کند و بر عکس هر چه قدر هم که یک فرد هیچ علاقه‌ای به متقاعد کردن دیگران نداشته باشد زمان‌هایی هست که می‌خواهد و می‌تواند مخاطبش را متقاعد کند.

blankو  داشتن حداقل ۷۰ درصد از یک ویژگی کافی است که ما آن ویژگی را داشته باشیم.  بنابراین اینکه ارسلان به میزان ۷۰ درصد به کار با اشیا علاقه دارد یعنی آن ویژگی را دارد.

مورد دوم

وقتی می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا یک استعداد را داریم  باید حداقل دو سوم از ویژگی‌های مطرح شده را داشته باشیم . در همان مثال مربوط به ارسلان، این که او ۴ مورد از ۶ ویژگی را دارد کافی است تا بتوانیم بگوییم او به فضای واقعی علاقه دارد و نیاز نیست همه‌ی شش ویژگی را داشته باشد.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی