ترجیح شغلی هالند

blankحدود ۶ دهه پیش جان هالند روانشناس آمریکایی مدلی را با هدف سنجش ترجیحات شغلی معرفی کرد که امروزه به عنوان مدل هالند (ترجیح شغلی هالند) شناخته می‌شود.

در واقع این مدل در پاسخ به این نیاز شکل گرفت که فرد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد به فعالیت در چه مشاغلی تمایل دارد و پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

از این مدل با نام‌های مدل استعدادیابی هالند، هالند کد، مدل RIASEC و تم‌های شغلی هالند نیز نام می‌برند.

وزارت کار آمریکا نیز در وب سایت O*net در بخش علایق (Interest) از مدل هالند برای پیدا کردن تمایلات و علایق شغلی استفاده می‌کند.

هالند در این مدل ۶ ترجیح شغلی را مطرح می‌کند که در این درس خلاصه‌ای از تعاریف او و ریچارد بولز نویسنده کتاب “?what color is you’r parachute” را بیان می‌کنیم.(+،+)

در درس‌های آتی به طور مفصل، ساده و کاربردی هر ویژگی را شرح می‌دهیم.

علاقه‌مندان به فضای واقعی (Realistic):

از کار کردن با ابزار و اشیا لذت می‌برند، از وقت گذراندن با حیوانات و گیاهان خوششان می‌آید، از بودن در طبیعت لذت می‌برند و از ورزش کردن انرژی می‌گیرند و کار با ماشین آلات را دوست دارند.

در دو درس علاقه‌مندان به فضای واقعی 1 و علاقه‌مندان به فضای واقعی 2، ویژگی‌های بالا را با مثال و داستان شرح داده‌ایم.

جستجوگر (Investigator) :

آن‌ها بسیار کنجکاوند، از وارسی و آنالیز انسان‌ها و داده‌ها خوششان می‌آید و از بررسی رویدادها لذت می‌برند و به مطالعه و تحقیق نیز علاقه‌مندند. علاوه بر این از حل مسئله و یادگیری نیز لذت می‌برند. در واقع این گروه از بررسی رویدادهای فرهنگی، بایولوژیکی و فیزیکی و تحلیل داده‌های آن‌ها لذت میبرند.

درس‌های مربوط به این ترجیح شغلی عبارتند از:

هنرگرا (Artistic):

آن‌ها از رویاپردازی و تصویرسازی لذت می‌برند، به خلق کردن چیزهای کاملا جدید علاقه دارند، از فعالیت در محدوده‌ی زمانی خاص و مشخص خوششان نمی‌آید و همچنین از انجام فعالیت‌های هنری لذت می‌برند.

توضیحات بیشتر در مورد هر یک از خصوصیات را می‌توانید در درس‌های زیر بیابید:

جامعه گرا (Social):

این گروه از آموزش دیگران و پرورش دادن آن‌ها لذت می‌برند و علاقه دارند به جامعه خدمت کنند. از بودن با مردم و صحبت با آن‌ها خوششان می‌آید و دوست دارند لحظات خوشی برای آن‌ها خلق کنند.

درس‌های مرتبط با این ترجیح شغلی شامل موارد زیر است:

گرایش به کسب و کار (Enterprise):

 این افراد علاقه‌مند به متقاعد کردن دیگران هستند، از رهبری کردن لذت می‌برند، از راه‌اندازی سازمان‌ها و کسب و کار خوششان می‌آید و به فروش نیز علاقه دارند.

مثال‌ها و داستان‌های متنوع در مورد این ترجیح شغلی را در درس‌های زیر می‌توانید بیابید:

منظم و متعارف (Conventional):

از انجام انواع عملیات دستی و ذهنی روی داده‌ها و اعداد و ارقام لذت می‌برند، انجام کارهایی که جزئیات فراوان دارند مانند بایگانی کردن را دوست دارند. به نظم بخشیدن و ساختار دادن علاقه دارند و عاشق تمام کردن پروژه‌ها و task‌ها هستند.

درس‌های مرتبط با این استعداد یا ترجیح شغلی عبارت است از:

هالند می‌گوید هر کدام از ما 3 ترجیح از ترجیحات بالا را با میزان‌های متفاوت داریم. مثلا علی ترجیحات جستجوگر، هنرگرا و جامعه‌گرا را دارد؛ البته جستجوگر را از همه بیشتر و جامعه‌گرا را کمتر از دو تای دیگر دارد و شدت هنرگرا بودنش جایی بین جستجوگر و جامعه‌گرا است. بنابراین بر اساس این مدل، ترجیحات شغلی او را می‌توان به اختصار به صورت IAS نمایش داد که به ترتیب حرف اول کلمات Investigator و Artistic و Social است.

در ادامه مسیر

  • مدل هالند را با داستان و مثال‌ به طور مفصل توضیح خواهیم داد
  • مشاغلی که به این استعدادها نیاز دارند را مطرح می‌کنیم

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

ترجیح شغلی هالند

blankحدود ۶ دهه پیش جان هالند روانشناس آمریکایی مدلی را با هدف سنجش ترجیحات شغلی معرفی کرد که امروزه به عنوان مدل هالند (ترجیح شغلی هالند) شناخته می‌شود.

در واقع این مدل در پاسخ به این نیاز شکل گرفت که فرد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد به فعالیت در چه مشاغلی تمایل دارد و پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

از این مدل با نام‌های مدل استعدادیابی هالند، هالند کد، مدل RIASEC و تم‌های شغلی هالند نیز نام می‌برند.

وزارت کار آمریکا نیز در وب سایت O*net در بخش علایق (Interest) از مدل هالند برای پیدا کردن تمایلات و علایق شغلی استفاده می‌کند.

هالند در این مدل ۶ ترجیح شغلی را مطرح می‌کند که در این درس خلاصه‌ای از تعاریف او و ریچارد بولز نویسنده کتاب “?what color is you’r parachute” را بیان می‌کنیم.(+،+)

در درس‌های آتی به طور مفصل، ساده و کاربردی هر ویژگی را شرح می‌دهیم.

علاقه‌مندان به فضای واقعی (Realistic):

از کار کردن با ابزار و اشیا لذت می‌برند، از وقت گذراندن با حیوانات و گیاهان خوششان می‌آید، از بودن در طبیعت لذت می‌برند و از ورزش کردن انرژی می‌گیرند و کار با ماشین آلات را دوست دارند.

در دو درس علاقه‌مندان به فضای واقعی 1 و علاقه‌مندان به فضای واقعی 2، ویژگی‌های بالا را با مثال و داستان شرح داده‌ایم.

جستجوگر (Investigator) :

آن‌ها بسیار کنجکاوند، از وارسی و آنالیز انسان‌ها و داده‌ها خوششان می‌آید و از بررسی رویدادها لذت می‌برند و به مطالعه و تحقیق نیز علاقه‌مندند. علاوه بر این از حل مسئله و یادگیری نیز لذت می‌برند. در واقع این گروه از بررسی رویدادهای فرهنگی، بایولوژیکی و فیزیکی و تحلیل داده‌های آن‌ها لذت میبرند.

درس‌های مربوط به این ترجیح شغلی عبارتند از:

هنرگرا (Artistic):

آن‌ها از رویاپردازی و تصویرسازی لذت می‌برند، به خلق کردن چیزهای کاملا جدید علاقه دارند، از فعالیت در محدوده‌ی زمانی خاص و مشخص خوششان نمی‌آید و همچنین از انجام فعالیت‌های هنری لذت می‌برند.

توضیحات بیشتر در مورد هر یک از خصوصیات را می‌توانید در درس‌های زیر بیابید:

جامعه گرا (Social):

این گروه از آموزش دیگران و پرورش دادن آن‌ها لذت می‌برند و علاقه دارند به جامعه خدمت کنند. از بودن با مردم و صحبت با آن‌ها خوششان می‌آید و دوست دارند لحظات خوشی برای آن‌ها خلق کنند.

درس‌های مرتبط با این ترجیح شغلی شامل موارد زیر است:

گرایش به کسب و کار (Enterprise):

 این افراد علاقه‌مند به متقاعد کردن دیگران هستند، از رهبری کردن لذت می‌برند، از راه‌اندازی سازمان‌ها و کسب و کار خوششان می‌آید و به فروش نیز علاقه دارند.

مثال‌ها و داستان‌های متنوع در مورد این ترجیح شغلی را در درس‌های زیر می‌توانید بیابید:

منظم و متعارف (Conventional):

از انجام انواع عملیات دستی و ذهنی روی داده‌ها و اعداد و ارقام لذت می‌برند، انجام کارهایی که جزئیات فراوان دارند مانند بایگانی کردن را دوست دارند. به نظم بخشیدن و ساختار دادن علاقه دارند و عاشق تمام کردن پروژه‌ها و task‌ها هستند.

درس‌های مرتبط با این استعداد یا ترجیح شغلی عبارت است از:

هالند می‌گوید هر کدام از ما 3 ترجیح از ترجیحات بالا را با میزان‌های متفاوت داریم. مثلا علی ترجیحات جستجوگر، هنرگرا و جامعه‌گرا را دارد؛ البته جستجوگر را از همه بیشتر و جامعه‌گرا را کمتر از دو تای دیگر دارد و شدت هنرگرا بودنش جایی بین جستجوگر و جامعه‌گرا است. بنابراین بر اساس این مدل، ترجیحات شغلی او را می‌توان به اختصار به صورت IAS نمایش داد که به ترتیب حرف اول کلمات Investigator و Artistic و Social است.

در ادامه مسیر

  • مدل هالند را با داستان و مثال‌ به طور مفصل توضیح خواهیم داد
  • مشاغلی که به این استعدادها نیاز دارند را مطرح می‌کنیم

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی