گرایش به کسب و کار | فروش

blankجوی مادر مجردی است که به دعوت دوستش قصد دارد تا آخر هفته را روی دریا و داخل کشتی تفریحی بگذراند. هنگام خوردن نوشیدنی لیوان از دستش می‌افتد و می‌شکند.

جوی با تی مشغول تمیز کردن کف کشتی است و به دلیل اینکه در آن زمان تی‌ها فاقد اهرم برای چلاندن آب بود‌ه‌اند او مجبور می‌شود تا با دست، سر تی را بفشارد تا آبش خارج شود و در همین لحظه خورده شیشه‌ای درون دستش فرو می‌رود و آن را زخمی می‌کند.

جوی در حین پانسمان دستش ایده قرار دادن اهرم روی تی به ذهنش می‌رسد تا دیگر نیازی به چلاندن آن به صورت دستی نباشد. او پس از طراحی تی مورد نظرش و اجرا کردن این ایده، چند نمونه از آن می‌سازد و تصمیم به فروش آن می‌گیرد.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

blank
blank

آن‌ها پس از پرورش استعدادشان و رسیدن به مرحله توانمندی به خوبی می‌توانند داستان محصولشان، مزیت‌های آن و فواید آن را برای مصرف‌کننده بگویند.

تمرین

در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر  را به خاطر آورید که به فروش علاقه‌مند است.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرد‌ه‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که علاقه ای به کار فروش ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

گرایش به کسب و کار | فروش

blankجوی مادر مجردی است که به دعوت دوستش قصد دارد تا آخر هفته را روی دریا و داخل کشتی تفریحی بگذراند. هنگام خوردن نوشیدنی لیوان از دستش می‌افتد و می‌شکند.

جوی با تی مشغول تمیز کردن کف کشتی است و به دلیل اینکه در آن زمان تی‌ها فاقد اهرم برای چلاندن آب بود‌ه‌اند او مجبور می‌شود تا با دست، سر تی را بفشارد تا آبش خارج شود و در همین لحظه خورده شیشه‌ای درون دستش فرو می‌رود و آن را زخمی می‌کند.

جوی در حین پانسمان دستش ایده قرار دادن اهرم روی تی به ذهنش می‌رسد تا دیگر نیازی به چلاندن آن به صورت دستی نباشد. او پس از طراحی تی مورد نظرش و اجرا کردن این ایده، چند نمونه از آن می‌سازد و تصمیم به فروش آن می‌گیرد.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

blank
blank

آن‌ها پس از پرورش استعدادشان و رسیدن به مرحله توانمندی به خوبی می‌توانند داستان محصولشان، مزیت‌های آن و فواید آن را برای مصرف‌کننده بگویند.

تمرین

در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر  را به خاطر آورید که به فروش علاقه‌مند است.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرد‌ه‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که علاقه ای به کار فروش ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی