گرایش به کسب و کار | آغاز کردن پروژه

blankاین افراد علاقه‌مند به راه‌اندازی یک پروژه، رویداد، برنامه و یا یک سازمان هستند.

در واقع آغاز کنندگان پروژه‌ها علاقه دارند برنامه ای را راه بیندازند یا پروژه‌ای را آغاز کنند و سپس آن را انجام دهند .

 به منظور درک بهتر و شفاف‌تر موضوع در ادامه به بررسی چندین مثال متنوع خواهیم پرداخت و این ویژگی را در موقعیت‌های متفاوت مد نظر قرار خواهیم داد.

 

  •  سمیرا گروهی را دور هم جمع کرده و هر ماه به دیدن افراد مسن در خانه سالمندان می‌روند.
  • رضا هر هفته از طریق اینستاگرام تعدادی را دور هم جمع می‌کند و به سینما می‌روند یا بازی‌های رو میزی انجام می‌دهند.
  • ثمین خیلی اوقات برای اکثر اطرافیان و دوستانش مراسم سوپرایز تولد با هماهنگی دیگران تدارک می‌بیند.
  • کامران در دانشگاه همایش ها و سمینارهای علمی راه می‌اندازد.

 این افراد پس از تمام شدن یک پروژه، به سراغ شروع کردن پروژه بعد می‌روند و در طول زندگیشان همواره این کار را انجام میدهند  مثلا سارا کارمند واحد حسابداری اداره تعزیرات است بدون اینکه مدیرانش از او بخواهند هر چند وقت یک بار خودش ایده پروژه‌ای را می‌دهد و چند نفر از همکارانش را دور خودش جمع می‌کند تا این پروژه را اجرا کنند. او ماه پیش پروژه پیشگیری از قاچاق کالاهای ضروری را راه‌اندازی کرده است. در ابتدا از یکی از اعضای واحد کامپیوتر خواست تا لیست بیشترین کالاهای ضروری قاچاق شده را تهیه کند سپس با تحقیقات بعدی که انجام داد دلایل قاچاق این کالاها را کشف کرد و الان با مشارکت یکی دیگر از همکارانش در جستجوی راهکارهایی برای پیشگیری از قاچاق این کالاها هستند.

نمونه ای از مشاغل نیازمند به ویژگی آغازگری

 

مدیر محصول

مدیر محصول و تیمش یک نمونه اولیه از محصول را آماده می کنند و برای تست کردن روانه بازار میکنند سپس از مشتریان مشکلات محصول را می پرسند و محصول را اصلاح و اشکالاتش را رفع میکنند و مجدداً آن را روانه بازار میکنند و این چرخه را تا رسیدن به محصولی قابل قبول ادامه می‌دهند. وقتی صبح مدیر محصول در محل کارش حاضر می شود با تعدادی وظیفه از قبل مشخص شده روبرو نیست و کسی برای او فعالیت هایش را تعریف نمی کند بلکه خودش باید آن ها را تعریف و برنامه ریزی (آغازگری)کند.


چگونه در مصاحبه شغلی موفق شوم
ویژگی های کارآفرینان
استعدادهای ضروری برای فروشندگی

 

 

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که ویژگی آغازگری را زیاد دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

گرایش به کسب و کار | آغاز کردن پروژه

blankاین افراد علاقه‌مند به راه‌اندازی یک پروژه، رویداد، برنامه و یا یک سازمان هستند.

در واقع آغاز کنندگان پروژه‌ها علاقه دارند برنامه ای را راه بیندازند یا پروژه‌ای را آغاز کنند و سپس آن را انجام دهند .

 به منظور درک بهتر و شفاف‌تر موضوع در ادامه به بررسی چندین مثال متنوع خواهیم پرداخت و این ویژگی را در موقعیت‌های متفاوت مد نظر قرار خواهیم داد.

 

  •  سمیرا گروهی را دور هم جمع کرده و هر ماه به دیدن افراد مسن در خانه سالمندان می‌روند.
  • رضا هر هفته از طریق اینستاگرام تعدادی را دور هم جمع می‌کند و به سینما می‌روند یا بازی‌های رو میزی انجام می‌دهند.
  • ثمین خیلی اوقات برای اکثر اطرافیان و دوستانش مراسم سوپرایز تولد با هماهنگی دیگران تدارک می‌بیند.
  • کامران در دانشگاه همایش ها و سمینارهای علمی راه می‌اندازد.

 این افراد پس از تمام شدن یک پروژه، به سراغ شروع کردن پروژه بعد می‌روند و در طول زندگیشان همواره این کار را انجام میدهند  مثلا سارا کارمند واحد حسابداری اداره تعزیرات است بدون اینکه مدیرانش از او بخواهند هر چند وقت یک بار خودش ایده پروژه‌ای را می‌دهد و چند نفر از همکارانش را دور خودش جمع می‌کند تا این پروژه را اجرا کنند. او ماه پیش پروژه پیشگیری از قاچاق کالاهای ضروری را راه‌اندازی کرده است. در ابتدا از یکی از اعضای واحد کامپیوتر خواست تا لیست بیشترین کالاهای ضروری قاچاق شده را تهیه کند سپس با تحقیقات بعدی که انجام داد دلایل قاچاق این کالاها را کشف کرد و الان با مشارکت یکی دیگر از همکارانش در جستجوی راهکارهایی برای پیشگیری از قاچاق این کالاها هستند.

نمونه ای از مشاغل نیازمند به ویژگی آغازگری

 

مدیر محصول

مدیر محصول و تیمش یک نمونه اولیه از محصول را آماده می کنند و برای تست کردن روانه بازار میکنند سپس از مشتریان مشکلات محصول را می پرسند و محصول را اصلاح و اشکالاتش را رفع میکنند و مجدداً آن را روانه بازار میکنند و این چرخه را تا رسیدن به محصولی قابل قبول ادامه می‌دهند. وقتی صبح مدیر محصول در محل کارش حاضر می شود با تعدادی وظیفه از قبل مشخص شده روبرو نیست و کسی برای او فعالیت هایش را تعریف نمی کند بلکه خودش باید آن ها را تعریف و برنامه ریزی (آغازگری)کند.


چگونه در مصاحبه شغلی موفق شوم
ویژگی های کارآفرینان
استعدادهای ضروری برای فروشندگی

 

 

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که ویژگی آغازگری را زیاد دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی