چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

پیدا کردن شغل مورد علاقه دغدغه بسیاری از ما می باشد.بسیاری از ما دغدغه پیدا کردن شغل مورد علاقه‌مان را داریم اما چرا وقتی میخواهیم آن را پیدا کنیم می بینیم آنقدرها هم کار راحتی نیست؟

برای پاسخ دادن به سوال بالا ابتدا باید بدانیم وقتی از علاقه به شغل صحبت می کنیم منظورمان چیست.

منظورمان از علاقه به شغل علاقه همزمان به دو چیز است:

۱. علاقه به مهارت های ضروری یک شغل

۲. دوست داشتن شغلی که نیاز به مهارت‌های مورد علاقه من دارد

در این درس به بررسی مورد اول میپردازیم و در درس چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۲) مورد دوم را شرح خواهیم داد.

علاقه به مهارت های ضروری یک شغل

هر شغل مجموعه ای از فعالیت ها است.مثلا دو مورد از فعالیت های شغل معلمی برقراری رابطه خوب با دانش آموزان و توضیح خوب و آسان دروس است و برای انجام هر فعالیت یک شغل به مهارت یا مهارت‌هایی نیاز داریم مثلا معلم:

برای برقراری رابطه خوب با دانش آموزان نیاز به مهارت ارتباط بین فردی دارد.

برای توضیح خوب و آسان دروس نیاز به داشتن مهارت داستان گویی دارد.

حالا کسی که میخواهد ببیند که آیا به معلمی علاقه دارد یا خیر ابتدا باید بررسی کند که به مهارت‌های مورد نیاز آن علاقه دارد یا خیر؟

او باید به این سوال‌ها پاسخ دهد:

آیا دوست دارم از مهارت داستان گویی استفاده کنم ؟

آیا من یه استفاده از مهارت ارتباط بین فردی علاقه دارم؟

برادران هیث در کتاب کلید را بزن استعاره زیبایی از جاناتان هاید در خصوص ضرورت وجود علاقه برای کسب یک مهارت یا انجام هر تغییری را نقل می‌کنند.

هاید می‌گوید احساس شما مانند فیل است و منطقتان مانند فیل سوار. تا زمانی که فیل شما به انجام کاری علاقه داشته باشد همراه فیل سوار مسیر را طی می‌کند. اما زمانی که فیل علاقه‌ای به انجام کاری نداشته باشد و یا خسته شود سرش را کج می‌کند تا از مسیر خارج شود و فیل سوار نمی‌تواند حریف او با آن جثه بسیار بزرگ شود و او را به مسیر بازگرداند. بنابراین در مسیر ناهموار و سخت کسب مهارت، وجود علاقه برای باقی ماندن فیل در مسیر بسیار ضروری است.

حال برای اینکه ببینیم به کدام مهارت‌ها و استعدادهایمان علاقه داریم نیاز داریم مدل های ترجیحات شغلی را یاد بگیریم. در این مدل ها علاقه شما به شغل‌ها بر اساس علاقه شما به مهارت ها و استعدادهایتان سنجیده میشود. مثلا در مدل هالند، ۶ دسته ترجیح شغلی نام برده شده است. در هر دسته مجموعه ای از مهارت‌ها و فعالیت ها قرار دارد و میزان علاقه شما به مهارت ها و فعالیت های هر دسته سنجیده می شود.  مثلا در دسته جامعه گرا مهارت‌های پرورش دیگران، حرف زدن با دیگران و کار تیمی قرار دارد و از شما می خواهند تا به میزان علاقه تان هنگام انجام این مهارت ها امتیاز دهید. در دسته گرایش به کسب و کار مهارت های متقاعد سازی، هدایت تیم، فروش و … قرار دارد و از شما خواسته شده تا هنگام انجام این فعالیت ها میزان علاقه خود را بسنجید.

  

در مرحله بعد از شما خواسته میشود میزان علاقه تان در استفاده از مهارت های دسته جامعه گرا را با دسته گرایش به کسب و کار مقایسه کنید و ببینید به کدام یک بیشتر علاقه دارید.

علاقه به مهارت های دسته جامعه گرا >  علاقه به مهارت‌های دسته کسب و کار

یا

علاقه به مهارت های دسته جامعه گرا  <  علاقه به مهارت‌های دسته کسب و کار

و با توجه به پاسخی که می دهید مشاغلی که به این مهارت ها نیاز دارند را در اختیار شما قرار می دهند. مثلا شغل هایی مثل معلمی و پرستاری به مهارت های دسته جامعه گرا نیاز دارند و شغل هایی مثل کارآفرینی و فروشندگی به مهارت های دسته کسب و کار نیاز دارند. خروجی این مرحله نقطه خوبی برای شروع پیدا کردن شغل مورد علاقه است.

مدل هالند

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

پیدا کردن شغل مورد علاقه دغدغه بسیاری از ما می باشد.بسیاری از ما دغدغه پیدا کردن شغل مورد علاقه‌مان را داریم اما چرا وقتی میخواهیم آن را پیدا کنیم می بینیم آنقدرها هم کار راحتی نیست؟

برای پاسخ دادن به سوال بالا ابتدا باید بدانیم وقتی از علاقه به شغل صحبت می کنیم منظورمان چیست.

منظورمان از علاقه به شغل علاقه همزمان به دو چیز است:

۱. علاقه به مهارت های ضروری یک شغل

۲. دوست داشتن شغلی که نیاز به مهارت‌های مورد علاقه من دارد

در این درس به بررسی مورد اول میپردازیم و در درس چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۲) مورد دوم را شرح خواهیم داد.

علاقه به مهارت های ضروری یک شغل

هر شغل مجموعه ای از فعالیت ها است.مثلا دو مورد از فعالیت های شغل معلمی برقراری رابطه خوب با دانش آموزان و توضیح خوب و آسان دروس است و برای انجام هر فعالیت یک شغل به مهارت یا مهارت‌هایی نیاز داریم مثلا معلم:

برای برقراری رابطه خوب با دانش آموزان نیاز به مهارت ارتباط بین فردی دارد.

برای توضیح خوب و آسان دروس نیاز به داشتن مهارت داستان گویی دارد.

حالا کسی که میخواهد ببیند که آیا به معلمی علاقه دارد یا خیر ابتدا باید بررسی کند که به مهارت‌های مورد نیاز آن علاقه دارد یا خیر؟

او باید به این سوال‌ها پاسخ دهد:

آیا دوست دارم از مهارت داستان گویی استفاده کنم ؟

آیا من یه استفاده از مهارت ارتباط بین فردی علاقه دارم؟

برادران هیث در کتاب کلید را بزن استعاره زیبایی از جاناتان هاید در خصوص ضرورت وجود علاقه برای کسب یک مهارت یا انجام هر تغییری را نقل می‌کنند.

هاید می‌گوید احساس شما مانند فیل است و منطقتان مانند فیل سوار. تا زمانی که فیل شما به انجام کاری علاقه داشته باشد همراه فیل سوار مسیر را طی می‌کند. اما زمانی که فیل علاقه‌ای به انجام کاری نداشته باشد و یا خسته شود سرش را کج می‌کند تا از مسیر خارج شود و فیل سوار نمی‌تواند حریف او با آن جثه بسیار بزرگ شود و او را به مسیر بازگرداند. بنابراین در مسیر ناهموار و سخت کسب مهارت، وجود علاقه برای باقی ماندن فیل در مسیر بسیار ضروری است.

حال برای اینکه ببینیم به کدام مهارت‌ها و استعدادهایمان علاقه داریم نیاز داریم مدل های ترجیحات شغلی را یاد بگیریم. در این مدل ها علاقه شما به شغل‌ها بر اساس علاقه شما به مهارت ها و استعدادهایتان سنجیده میشود. مثلا در مدل هالند، ۶ دسته ترجیح شغلی نام برده شده است. در هر دسته مجموعه ای از مهارت‌ها و فعالیت ها قرار دارد و میزان علاقه شما به مهارت ها و فعالیت های هر دسته سنجیده می شود.  مثلا در دسته جامعه گرا مهارت‌های پرورش دیگران، حرف زدن با دیگران و کار تیمی قرار دارد و از شما می خواهند تا به میزان علاقه تان هنگام انجام این مهارت ها امتیاز دهید. در دسته گرایش به کسب و کار مهارت های متقاعد سازی، هدایت تیم، فروش و … قرار دارد و از شما خواسته شده تا هنگام انجام این فعالیت ها میزان علاقه خود را بسنجید.

  

در مرحله بعد از شما خواسته میشود میزان علاقه تان در استفاده از مهارت های دسته جامعه گرا را با دسته گرایش به کسب و کار مقایسه کنید و ببینید به کدام یک بیشتر علاقه دارید.

علاقه به مهارت های دسته جامعه گرا >  علاقه به مهارت‌های دسته کسب و کار

یا

علاقه به مهارت های دسته جامعه گرا  <  علاقه به مهارت‌های دسته کسب و کار

و با توجه به پاسخی که می دهید مشاغلی که به این مهارت ها نیاز دارند را در اختیار شما قرار می دهند. مثلا شغل هایی مثل معلمی و پرستاری به مهارت های دسته جامعه گرا نیاز دارند و شغل هایی مثل کارآفرینی و فروشندگی به مهارت های دسته کسب و کار نیاز دارند. خروجی این مرحله نقطه خوبی برای شروع پیدا کردن شغل مورد علاقه است.

مدل هالند

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.