چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۲)

همانطور که می‌دانید برای ترس از شروع کار جدید چندین علت وجود دارد. ما در “چرا می‌ترسم یک شغل جدید شروع کنم؟ (۱)“  یکی از دلایل وجود این ترس را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به بررسی یک علت شایع دیگر می پردازیم.

تصور می‌کنیم تا آخر عمر تنها باید یک شغل را انجام دهیم

این فکر که باید تا آخر عمر تنها یک شغل داشته باشیم برای برخی از ما رعب آور است. این ترس از آنجا ناشی می شود که ما علایق متعددی داریم و تمایل داریم این علایق متفاوت را تجربه و زندگی کنیم.

هافمن در کتابش، مسیر شغلی شریل سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک را تعریف میکند او میگوید پدر شریل، پزشکی بوده است که برای مداوای رایگان مردم فقیر به همراه خانواده اش به کشورهای جهان سوم سفر میکرده است. شریل در طول این سفرها متوجه میشود که به کمک کردن به دیگران علاقه دارد. بنابراین در بزرگسالی به کار در پروژه های بهداشتی و درمانی بانک جهانی در هندوستان مشغول میشود. او پس از ۵ سال از این کار خارج شد و  به مدت یک سال در سمت مشاوره مدیریت در شرکت مکین زی فعالیت کرد تا متوجه شد که این کار مناسب او نیست. سپس به واشنگتن دی سی رفت و در سال 1996 در سمت معاونت خزانه داری آمریکا مشغول به کار شد. در این شغل او میتوانست با تاثیرات مثبتی که بر تصمیمات سیاست گذاران می گذارد زندگی آمریکایی ها را بهبود دهد. در همین دوران بود که او با اریک اشمیت مدیر ارشد اجرایی شرکت گوگل آشنا شد. در سال 2001 دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تمام شد.  شریل از اشمیت در مورد کار بعدی‌اش راهنمایی خواست و اشمیت او را راهنمایی کرد و سپس به او پیشنهاد کاری داد. اشمیت  معاونت عملیات و فروش آنلاین جهانی گوگل را به شریل پیشنهاد داد. پس از پذیرفتن این شغل توسط شریل او تیم چهار نفره فروش آنلاین گوگل را به تیمی جهانی، متشکل از چند هزار نفر توسعه داد. او در رشد برنامه‌هایی مثل گوگل ادروردز و ادسنس نقش مهمی ایفا کرد. بعد از 6 سال فعالیت در گوگل، مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک پیشنهاد مدیر ارشد اجرایی فیسبوک را به شریل داد. او تاکنون در این سمت مدیر اجرایی در شرکت فیسبوک در حال فعالیت است.

شریل می گوید  مسیر شغلی بالا رفتن از یک نردبان نیست بلکه پریدن از روی یک شاخه به شاخه ی دیگر است. 

ما انسانها شغل‌های متعددی دوست داریم و جهان رنگارنگ امروزی این فرصت را در اختیار ما قرار داده است بنابراین ما مجبور نیستیم تا آخر عمر در قید و بند یک شغل بمانیم.

چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۲)

همانطور که می‌دانید برای ترس از شروع کار جدید چندین علت وجود دارد. ما در “چرا می‌ترسم یک شغل جدید شروع کنم؟ (۱)“  یکی از دلایل وجود این ترس را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به بررسی یک علت شایع دیگر می پردازیم.

تصور می‌کنیم تا آخر عمر تنها باید یک شغل را انجام دهیم

این فکر که باید تا آخر عمر تنها یک شغل داشته باشیم برای برخی از ما رعب آور است. این ترس از آنجا ناشی می شود که ما علایق متعددی داریم و تمایل داریم این علایق متفاوت را تجربه و زندگی کنیم.

هافمن در کتابش، مسیر شغلی شریل سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک را تعریف میکند او میگوید پدر شریل، پزشکی بوده است که برای مداوای رایگان مردم فقیر به همراه خانواده اش به کشورهای جهان سوم سفر میکرده است. شریل در طول این سفرها متوجه میشود که به کمک کردن به دیگران علاقه دارد. بنابراین در بزرگسالی به کار در پروژه های بهداشتی و درمانی بانک جهانی در هندوستان مشغول میشود. او پس از ۵ سال از این کار خارج شد و  به مدت یک سال در سمت مشاوره مدیریت در شرکت مکین زی فعالیت کرد تا متوجه شد که این کار مناسب او نیست. سپس به واشنگتن دی سی رفت و در سال 1996 در سمت معاونت خزانه داری آمریکا مشغول به کار شد. در این شغل او میتوانست با تاثیرات مثبتی که بر تصمیمات سیاست گذاران می گذارد زندگی آمریکایی ها را بهبود دهد. در همین دوران بود که او با اریک اشمیت مدیر ارشد اجرایی شرکت گوگل آشنا شد. در سال 2001 دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون تمام شد.  شریل از اشمیت در مورد کار بعدی‌اش راهنمایی خواست و اشمیت او را راهنمایی کرد و سپس به او پیشنهاد کاری داد. اشمیت  معاونت عملیات و فروش آنلاین جهانی گوگل را به شریل پیشنهاد داد. پس از پذیرفتن این شغل توسط شریل او تیم چهار نفره فروش آنلاین گوگل را به تیمی جهانی، متشکل از چند هزار نفر توسعه داد. او در رشد برنامه‌هایی مثل گوگل ادروردز و ادسنس نقش مهمی ایفا کرد. بعد از 6 سال فعالیت در گوگل، مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک پیشنهاد مدیر ارشد اجرایی فیسبوک را به شریل داد. او تاکنون در این سمت مدیر اجرایی در شرکت فیسبوک در حال فعالیت است.

شریل می گوید  مسیر شغلی بالا رفتن از یک نردبان نیست بلکه پریدن از روی یک شاخه به شاخه ی دیگر است. 

ما انسانها شغل‌های متعددی دوست داریم و جهان رنگارنگ امروزی این فرصت را در اختیار ما قرار داده است بنابراین ما مجبور نیستیم تا آخر عمر در قید و بند یک شغل بمانیم.

چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.