چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۱)

ترس از شروع یک شغل جدید برای بسیاری از ما آشنا است. این ترس می‌تواند ریشه‌های متعددی داشته باشد که ما دو علت رایج را بررسی میکنیم. یکی از این علت ها را در این‌جا  مطرح میکنیم و در درس شماره ۲ همین عنوان به علت دیگر اشاره خواهیم کرد.

 ترس از حدس اشتباه شغل مورد علاقه  

گاهی اوقات به این دلیل از شروع یک شغل جدید می‌ترسیم که با خود می‌اندیشیم که امکان دارد بعد از مدتی متوجه شویم که به این کار علاقه نداریم و نمی‌توانیم آن را تا آخر عمرمان ادامه دهیم درست مانند زمانی که تصور می‌کردیم از یک پسر (یا دختر) خوشمان می‌آید و برای این که متوجه درستی حدسمان شویم با او وارد رابطه می‌شدیم. اما در برخی موارد بعد از مدتی بودن و رفت و آمد با او متوجه ‌شدیم که از بعضی رفتارها و اخلاق‌هایش اصلا خوشمان نمی‌آید و ترجیح می‌دهیم با او نباشیم.

بورنت و ایوانس اساتید طراحی مسیر شغلی در دانشگاه استنفورد برای این مشکل راه حلی ارائه داده‌ اند آنها می‌گویند قبل از اینکه خودمان را به طور کامل وقف یک کار کنیم و به آن متعهد شویم بهتر است اول در یک بازه زمانی کوتاه آن را تست و تجربه کنیم؛ و در حین انجام آن کار احساسمان را رصد نماییم؛ تنها در صورتی که مشاهده کردیم حدسمان در مورد علاقه به آن کار درست است و از انجام آن لذت می‌بریم و با آن غرقگی را تجربه می‌کنیم آن را به عنوان شغل انتخاب کنیم و در غیر این صورت سراغ تست شغل و فعالیت دیگری برویم.  

برخی عوامل مانع شروع یک شغل جدید هستند.

مثلا سپهر تصور میکند شغل فروشندگی را دوست دارد حالا باید این گزینه را تست و در بازه ای کوتاه تجربه کند تا ببیند آیا واقعا آن را دوست دارد یا نه. اگر پاسخ منفی بود و فروشندگی را دوست نداشت به سراغ آزمودن گزینه بعدی (شغل بعدی) میرود.

به این گزینه های متعدد پروتوتایپ یا نمونه آزمایشی میگویند.

نحوه ساخت پروتوتایپ یا نمونه آزمایشی

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۱)

ترس از شروع یک شغل جدید برای بسیاری از ما آشنا است. این ترس می‌تواند ریشه‌های متعددی داشته باشد که ما دو علت رایج را بررسی میکنیم. یکی از این علت ها را در این‌جا  مطرح میکنیم و در درس شماره ۲ همین عنوان به علت دیگر اشاره خواهیم کرد.

 ترس از حدس اشتباه شغل مورد علاقه  

گاهی اوقات به این دلیل از شروع یک شغل جدید می‌ترسیم که با خود می‌اندیشیم که امکان دارد بعد از مدتی متوجه شویم که به این کار علاقه نداریم و نمی‌توانیم آن را تا آخر عمرمان ادامه دهیم درست مانند زمانی که تصور می‌کردیم از یک پسر (یا دختر) خوشمان می‌آید و برای این که متوجه درستی حدسمان شویم با او وارد رابطه می‌شدیم. اما در برخی موارد بعد از مدتی بودن و رفت و آمد با او متوجه ‌شدیم که از بعضی رفتارها و اخلاق‌هایش اصلا خوشمان نمی‌آید و ترجیح می‌دهیم با او نباشیم.

بورنت و ایوانس اساتید طراحی مسیر شغلی در دانشگاه استنفورد برای این مشکل راه حلی ارائه داده‌ اند آنها می‌گویند قبل از اینکه خودمان را به طور کامل وقف یک کار کنیم و به آن متعهد شویم بهتر است اول در یک بازه زمانی کوتاه آن را تست و تجربه کنیم؛ و در حین انجام آن کار احساسمان را رصد نماییم؛ تنها در صورتی که مشاهده کردیم حدسمان در مورد علاقه به آن کار درست است و از انجام آن لذت می‌بریم و با آن غرقگی را تجربه می‌کنیم آن را به عنوان شغل انتخاب کنیم و در غیر این صورت سراغ تست شغل و فعالیت دیگری برویم.  

برخی عوامل مانع شروع یک شغل جدید هستند.

مثلا سپهر تصور میکند شغل فروشندگی را دوست دارد حالا باید این گزینه را تست و در بازه ای کوتاه تجربه کند تا ببیند آیا واقعا آن را دوست دارد یا نه. اگر پاسخ منفی بود و فروشندگی را دوست نداشت به سراغ آزمودن گزینه بعدی (شغل بعدی) میرود.

به این گزینه های متعدد پروتوتایپ یا نمونه آزمایشی میگویند.

نحوه ساخت پروتوتایپ یا نمونه آزمایشی

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.