هنرگرا | محیط های منعطف

blankهمانطور که در درس مدل ترجیحات شغلی هالند اشاره شد هنرگرا یکی از ترجیحات شغلی است. این افراد کار کردن در محیط های منعطف را دوست دارند.

افراد هنرگرا کار کردن بر اساس یک برنامه ساختار یافته را دوست ندارند و از انجام کارهایی که دارای دستورالعمل کاملا مشخص و از پیش تعیین شده هستند خوششان نمی آید اجازه دهید منظورمان را با یک مثال شفاف‌تر کنیم.

شغل متصدی بانک را در نظر بگیرید:

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که تمایل زیادی به کار کردن در محیط های منعطف دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که حد زیادی از این ویژگی را داشته باشد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که در انتهای طیف و نزدیک به صفر باشد.
  4. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟ اگر امتیاز بالایی می‌آورید چند مثال از کارهایتان که نشان می‌دهد این ویژگی را دارید ذکر کنید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

هنرگرا | محیط های منعطف

blankهمانطور که در درس مدل ترجیحات شغلی هالند اشاره شد هنرگرا یکی از ترجیحات شغلی است. این افراد کار کردن در محیط های منعطف را دوست دارند.

افراد هنرگرا کار کردن بر اساس یک برنامه ساختار یافته را دوست ندارند و از انجام کارهایی که دارای دستورالعمل کاملا مشخص و از پیش تعیین شده هستند خوششان نمی آید اجازه دهید منظورمان را با یک مثال شفاف‌تر کنیم.

شغل متصدی بانک را در نظر بگیرید:

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که تمایل زیادی به کار کردن در محیط های منعطف دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که حد زیادی از این ویژگی را داشته باشد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که در انتهای طیف و نزدیک به صفر باشد.
  4. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟ اگر امتیاز بالایی می‌آورید چند مثال از کارهایتان که نشان می‌دهد این ویژگی را دارید ذکر کنید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی