هنرگرا | رویاپردازی

blankرویاپردازی یکی از خصوصیات افراد هنرگرا (یکی از ترجیحات شغلی هالند) محسوب می‌شود. ذهن افراد هنرگرا آن‌ها را قادر می‌سازد تا رویاهای جدید و هیجان‌انگیز خلق کنند و به چیزهایی که الزاما در عالم واقعیت وجود ندارد فکر کنند.این ویژگی را با کمک داستان زیر بیان میکنیم.

سالها پیش رابرت لوک به خاطر جرمی که مرتکب شده بود به زندان آلکاتراز فرستاده شد. زندان آلکانتراز به مخوف ترین و امنیتی‌ترین زندان جهان معروف بود. در این زندان یک  سیاه‌چال وجود داشت که کاملاً تاریک بود و هیچ صدایی در آنجا شنیده نمی‌شد و برای تنبیه زندانی‌ها از آن استفاده می‌کردند. وقتی‌که زندانی ها را داخل آن سیاه‌چال می‌انداختند به این علت که  هیچ داده ای از جهان بیرون دریافت نمیکردند (نه نور و نه صدا و …) فشار زیادی به آنها وارد میشد و بعد از یکی ۲ روز سرشان را به دیواره‌های سلول می کوبیدند تا از دنیا بروند یا بیهوش شوند.

 یک روز رابرت کاری انجام میدهد که نگهبانان زندان او را به داخل سیاه چال انداختند. رابرت وقتی میبیند که سیاه چال چه جای مزخرفی است شروع به رویا پردازی می کند و در رویاهایش زندگی میکند. مثلا خودش را میبیند که سوار کایت شده و حسابی کیف میکند. زمان می گذشت و رابرت رویا پردازی هایش بیشتر میشد . او خودش را میدید که در یک روستای زیبا زندگی می کند. او در آنجا کم کم با یک خانم آشنا شد و اتفاقات یا ماجراهایی  بین خودش و آن خانم افتاد (ساخت)  که باعث شد تا عاشق هم شوند. رویا پردازی های لوک باعث شد که او بتواند به مدت ۲۹ روز در آن سیاه‌چال دوام بیاورد.

چند مثال از رویا پردازی

 

  • علی در یک صف طولانی ایستاده است و ناگهان چشمش به کف خیابان می‌افتد و با دیدن ترک آسفالت وارد دنیای خیالی خودش می‌شود. او در آنجا خانه‌ای مملو از زندگی می‌بیند و بچه‌هایی که داخل خانه با شور و هیجان در حال بازی هستند.
  • بهاره هنگامی که در اتومبیل پدرش نشسته و به سمت مدرسه در حرکت است چشمش به آسمان می‌افتد و ابرهای آسمان را می‌بیند و غرق در رویایش می‌شود. او خودش را می‌بیند که به شکم بر روی ابر خوابیده است ، پاهایش را تکان می‌دهد و از آن بالا مردم را تماشا می‌کند.
  • امیر در آزمون ورودی دانشگاه قبول شده است. روز اولی که پایش را در دانشگاه می‌گذارد روز فارغ‌التحصیلی را در ذهنش رویا پردازی می‌کند که با کلاه مخصوص فارغ‌التحصیلی در حال دریافت مدرکش از رئیس دانشگاه است و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده از آن بالا مادر و پدرش را می‌بیند که به همراه بقیه حضار در حال تشویقش هستند.
اگر این استعداد را دارید آن را به لیست استعدادهایتان اضافه کنید و از  لیست مشاغل هنرگرا، شغل‌هایی را که حس میکنید یا شک دارید که به آنها علاقه دارید یا نه را در زیر این استعداد یادداشت نمایید . در پایان دوره که لیست تان تکمیل شد برحسب میزان علاقه شغل ها را به ترتیب تست کنید.

یکی از ویژگی های ضروری طراح ui

یکی از ویژگی‌های کارآفرینان

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم کسی که ویژگی رویاپردازی را زیاد دارد در جایی نزدیک به صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد در جایی نزدیک به صفر قرار دارد.

  1. شما در کجای این طیف قرار دارید؟

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

هنرگرا | رویاپردازی

blankرویاپردازی یکی از خصوصیات افراد هنرگرا (یکی از ترجیحات شغلی هالند) محسوب می‌شود. ذهن افراد هنرگرا آن‌ها را قادر می‌سازد تا رویاهای جدید و هیجان‌انگیز خلق کنند و به چیزهایی که الزاما در عالم واقعیت وجود ندارد فکر کنند.این ویژگی را با کمک داستان زیر بیان میکنیم.

سالها پیش رابرت لوک به خاطر جرمی که مرتکب شده بود به زندان آلکاتراز فرستاده شد. زندان آلکانتراز به مخوف ترین و امنیتی‌ترین زندان جهان معروف بود. در این زندان یک  سیاه‌چال وجود داشت که کاملاً تاریک بود و هیچ صدایی در آنجا شنیده نمی‌شد و برای تنبیه زندانی‌ها از آن استفاده می‌کردند. وقتی‌که زندانی ها را داخل آن سیاه‌چال می‌انداختند به این علت که  هیچ داده ای از جهان بیرون دریافت نمیکردند (نه نور و نه صدا و …) فشار زیادی به آنها وارد میشد و بعد از یکی ۲ روز سرشان را به دیواره‌های سلول می کوبیدند تا از دنیا بروند یا بیهوش شوند.

 یک روز رابرت کاری انجام میدهد که نگهبانان زندان او را به داخل سیاه چال انداختند. رابرت وقتی میبیند که سیاه چال چه جای مزخرفی است شروع به رویا پردازی می کند و در رویاهایش زندگی میکند. مثلا خودش را میبیند که سوار کایت شده و حسابی کیف میکند. زمان می گذشت و رابرت رویا پردازی هایش بیشتر میشد . او خودش را میدید که در یک روستای زیبا زندگی می کند. او در آنجا کم کم با یک خانم آشنا شد و اتفاقات یا ماجراهایی  بین خودش و آن خانم افتاد (ساخت)  که باعث شد تا عاشق هم شوند. رویا پردازی های لوک باعث شد که او بتواند به مدت ۲۹ روز در آن سیاه‌چال دوام بیاورد.

چند مثال از رویا پردازی

 

  • علی در یک صف طولانی ایستاده است و ناگهان چشمش به کف خیابان می‌افتد و با دیدن ترک آسفالت وارد دنیای خیالی خودش می‌شود. او در آنجا خانه‌ای مملو از زندگی می‌بیند و بچه‌هایی که داخل خانه با شور و هیجان در حال بازی هستند.
  • بهاره هنگامی که در اتومبیل پدرش نشسته و به سمت مدرسه در حرکت است چشمش به آسمان می‌افتد و ابرهای آسمان را می‌بیند و غرق در رویایش می‌شود. او خودش را می‌بیند که به شکم بر روی ابر خوابیده است ، پاهایش را تکان می‌دهد و از آن بالا مردم را تماشا می‌کند.
  • امیر در آزمون ورودی دانشگاه قبول شده است. روز اولی که پایش را در دانشگاه می‌گذارد روز فارغ‌التحصیلی را در ذهنش رویا پردازی می‌کند که با کلاه مخصوص فارغ‌التحصیلی در حال دریافت مدرکش از رئیس دانشگاه است و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده از آن بالا مادر و پدرش را می‌بیند که به همراه بقیه حضار در حال تشویقش هستند.
اگر این استعداد را دارید آن را به لیست استعدادهایتان اضافه کنید و از  لیست مشاغل هنرگرا، شغل‌هایی را که حس میکنید یا شک دارید که به آنها علاقه دارید یا نه را در زیر این استعداد یادداشت نمایید . در پایان دوره که لیست تان تکمیل شد برحسب میزان علاقه شغل ها را به ترتیب تست کنید.

یکی از ویژگی های ضروری طراح ui

یکی از ویژگی‌های کارآفرینان

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم کسی که ویژگی رویاپردازی را زیاد دارد در جایی نزدیک به صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد در جایی نزدیک به صفر قرار دارد.

  1. شما در کجای این طیف قرار دارید؟

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی