هنرگرا | خلاقیت و آفرینش

blankخلاقیت و آفرینش یکی دیگر از ویژگی‌های افراد هنر‌گرا (هنرگرا یک ترجیح شغلی است که توسط جان هالند مطرح شده است) محسوب می‌شود. خلاقیت می‌تواند دارای جنبه‌های متفاوتی باشد؛ اما در مدل هالند بیشتر به مفهوم خلق یک چیز کاملاً جدید و متفاوت است که میتواند یک محصول یا یک اثر هنری جدید باشد.

انیگما وسیله‌ای بود که در پایان جنگ جهانی اول جهت رمزگذاری پیام‌ها ساخته شد. در جنگ جهانی دوم ارتش نازی از مدلی از این ماشین برای رمزگذاری پیام‌های نظامی استفاده می‌کرد تا در صورت شنود آن‌ها، دشمن متوجه پیام‌ها نشود و متن پیام نامفهوم بماند. پیام‌هایی مثل دستور حملات غافلگیرکننده، مکان بمباران‌ها و زمان حمله به زیردریایی‌ها.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

blank
blank


تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که ویژگی آفرینش را در حد زیادی دارد جایی نزدیک به صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که حد زیادی از این ویژگی را داشته باشد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که در انتهای طیف و نزدیک به صفر باشد.
  4. خودتان در کجای این طیف قرار دارید؟ اگر امتیاز بالایی می‌آورید چند مثال از کارهایتان که نشان می‌دهد این ویژگی را دارید ذکر کنید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

هنرگرا | خلاقیت و آفرینش

blankخلاقیت و آفرینش یکی دیگر از ویژگی‌های افراد هنر‌گرا (هنرگرا یک ترجیح شغلی است که توسط جان هالند مطرح شده است) محسوب می‌شود. خلاقیت می‌تواند دارای جنبه‌های متفاوتی باشد؛ اما در مدل هالند بیشتر به مفهوم خلق یک چیز کاملاً جدید و متفاوت است که میتواند یک محصول یا یک اثر هنری جدید باشد.

انیگما وسیله‌ای بود که در پایان جنگ جهانی اول جهت رمزگذاری پیام‌ها ساخته شد. در جنگ جهانی دوم ارتش نازی از مدلی از این ماشین برای رمزگذاری پیام‌های نظامی استفاده می‌کرد تا در صورت شنود آن‌ها، دشمن متوجه پیام‌ها نشود و متن پیام نامفهوم بماند. پیام‌هایی مثل دستور حملات غافلگیرکننده، مکان بمباران‌ها و زمان حمله به زیردریایی‌ها.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

blank
blank


تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که ویژگی آفرینش را در حد زیادی دارد جایی نزدیک به صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که حد زیادی از این ویژگی را داشته باشد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. در بین آشنایان و اطرافیانتان یک نفر را پیدا کنید که در انتهای طیف و نزدیک به صفر باشد.
  4. خودتان در کجای این طیف قرار دارید؟ اگر امتیاز بالایی می‌آورید چند مثال از کارهایتان که نشان می‌دهد این ویژگی را دارید ذکر کنید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی