می‌ترسم کار فعلی‌ام را رها کنم، چه کار کنم؟

رها کردن کار فعلی و رفتن به دنبال شغل مورد علاقه و دوست داشتنی مان به نوعی جسارت نیاز دارد. احتمالا برخی از ما این تجربه را داریم که از رها کردن کاری که دوست نداریم می ترسیم و با سختی به آن کار ادامه می دهیم چون فکر می کنیم تنها کاری است که آن را بلدیم و می توانیم آن را انجام دهیم.

ترس رها کردن شرایط نامطلوب به زیبایی در فیلم رستگاری در شاوشنگ، به تصویر کشیده شده است. در این فیلم، اندی و الیس در زندان هم زندانی بودند. در صحنه ای از فیلم اندی به الیس گفت اگر روزی آزاد شوم به جایی کنار اقیانوس می روم و قایق کوچکی برای ماهی گیری تهیه می کنم و باقی عمرم را آنجا می گذرانم.

الیس که از نوجوانی وارد زندان شده و نزدیک به چهل سال از عمرش را در آنجا سپری کرده بود گفت من از آزادی می ترسم و بیرون از زندان نمی دانم چه کاری باید انجام دهم. اگر روزی من را آزاد کنند کاری می کنم که دوباره به زندان بازگردم.

برای ما و کسانی که در تمام عمر از نعمت آزادی برخوردار بوده ایم و فرصت زندگی کردن داشته ایم این حرف الیس خیلی عجیب و باورنکردنی است. اما الیس که مدت طولانی از عمرش را در اسارت بوده است از اینکه نمی داند از کجا باید شروع کند و اصلا چطور باید زندگی کند می‌ترسد. ترس از رو به رو شدن با شرایط جدید مانع از دیدن فرصت‌های بی شمار و تجربه لذت های بی پایان زندگی برای الیس می شود.

رها کردن کار فعلی و رفتن به دنبال شغل مورد علاقه و دوست داشتنی مان به نوعی جسارت نیاز دارد. احتمالا برخی از ما این تجربه را داریم که از رها کردن کاری که دوست نداریم می ترسیم و با سختی به آن کار ادامه می دهیم چون فکر می کنیم تنها کاری است که آن را بلدیم و می توانیم آن را انجام دهیم.

ترس رها کردن شرایط نامطلوب به زیبایی در فیلم رستگاری در شاوشنگ، به تصویر کشیده شده است. در این فیلم، اندی و الیس در زندان هم زندانی بودند. در صحنه ای از فیلم اندی به الیس گفت اگر روزی آزاد شوم به جایی کنار اقیانوس می روم و قایق کوچکی برای ماهی گیری تهیه می کنم و باقی عمرم را آنجا می گذرانم.

الیس که از نوجوانی وارد زندان شده و نزدیک به چهل سال از عمرش را در آنجا سپری کرده بود گفت من از آزادی می ترسم و بیرون از زندان نمی دانم چه کاری باید انجام دهم. اگر روزی من را آزاد کنند کاری می کنم که دوباره به زندان بازگردم.

برای ما و کسانی که در تمام عمر از نعمت آزادی برخوردار بوده ایم و فرصت زندگی کردن داشته ایم این حرف الیس خیلی عجیب و باورنکردنی است. اما الیس که مدت طولانی از عمرش را در اسارت بوده است از اینکه نمی داند از کجا باید شروع کند و اصلا چطور باید زندگی کند می‌ترسد. ترس از رو به رو شدن با شرایط جدید مانع از دیدن فرصت‌های بی شمار و تجربه لذت های بی پایان زندگی برای الیس می شود.

رها کردن کاری که دوست نداریم گاهی باعث ترس ما می شود .

شرایط الیس در واقع مانند شرایط کسی است که کارش را دوست ندارد و غرقگی و هیجان مثبت را در شغلش تجربه نمی کند ولی چون نمی داند اگر کارش را رها کند بعد از آن چگونه باید کار مورد علاقه اش را بیابد و هزینه های زندگی اش را چطور تامین کند می ترسد. او به نوعی در زندان گرفتار شده است. برای رهایی از این وضعیت نیاز نیست ابتدا کار خود را رها کنیم و بعد به سراغ پیدا کردن شغل مورد علاقه‌مان برویم. ما می توانیم پس از ساعات کاری یکی دو ساعتی به تست کارها و فعالیت‌های جدید و شناخت استعدادها و علایقمان بپردازیم و ابتدا خودمان را بشناسیم و پس از پیدا کردن شغل مورد علاقه مان آرام آرام شغلمان را جا به جا کنیم.

چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

اطرافیان مخالف دنبال کردن علاقه ام هستند

چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۱)

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

می‌ترسم کار فعلی‌ام را رها کنم، چه کار کنم؟

رها کردن کار فعلی و رفتن به دنبال شغل مورد علاقه و دوست داشتنی مان به نوعی جسارت نیاز دارد. احتمالا برخی از ما این تجربه را داریم که از رها کردن کاری که دوست نداریم می ترسیم و با سختی به آن کار ادامه می دهیم چون فکر می کنیم تنها کاری است که آن را بلدیم و می توانیم آن را انجام دهیم.

ترس رها کردن شرایط نامطلوب به زیبایی در فیلم رستگاری در شاوشنگ، به تصویر کشیده شده است. در این فیلم، اندی و الیس در زندان هم زندانی بودند. در صحنه ای از فیلم اندی به الیس گفت اگر روزی آزاد شوم به جایی کنار اقیانوس می روم و قایق کوچکی برای ماهی گیری تهیه می کنم و باقی عمرم را آنجا می گذرانم.

الیس که از نوجوانی وارد زندان شده و نزدیک به چهل سال از عمرش را در آنجا سپری کرده بود گفت من از آزادی می ترسم و بیرون از زندان نمی دانم چه کاری باید انجام دهم. اگر روزی من را آزاد کنند کاری می کنم که دوباره به زندان بازگردم.

برای ما و کسانی که در تمام عمر از نعمت آزادی برخوردار بوده ایم و فرصت زندگی کردن داشته ایم این حرف الیس خیلی عجیب و باورنکردنی است. اما الیس که مدت طولانی از عمرش را در اسارت بوده است از اینکه نمی داند از کجا باید شروع کند و اصلا چطور باید زندگی کند می‌ترسد. ترس از رو به رو شدن با شرایط جدید مانع از دیدن فرصت‌های بی شمار و تجربه لذت های بی پایان زندگی برای الیس می شود.

رها کردن کار فعلی و رفتن به دنبال شغل مورد علاقه و دوست داشتنی مان به نوعی جسارت نیاز دارد. احتمالا برخی از ما این تجربه را داریم که از رها کردن کاری که دوست نداریم می ترسیم و با سختی به آن کار ادامه می دهیم چون فکر می کنیم تنها کاری است که آن را بلدیم و می توانیم آن را انجام دهیم.

ترس رها کردن شرایط نامطلوب به زیبایی در فیلم رستگاری در شاوشنگ، به تصویر کشیده شده است. در این فیلم، اندی و الیس در زندان هم زندانی بودند. در صحنه ای از فیلم اندی به الیس گفت اگر روزی آزاد شوم به جایی کنار اقیانوس می روم و قایق کوچکی برای ماهی گیری تهیه می کنم و باقی عمرم را آنجا می گذرانم.

الیس که از نوجوانی وارد زندان شده و نزدیک به چهل سال از عمرش را در آنجا سپری کرده بود گفت من از آزادی می ترسم و بیرون از زندان نمی دانم چه کاری باید انجام دهم. اگر روزی من را آزاد کنند کاری می کنم که دوباره به زندان بازگردم.

برای ما و کسانی که در تمام عمر از نعمت آزادی برخوردار بوده ایم و فرصت زندگی کردن داشته ایم این حرف الیس خیلی عجیب و باورنکردنی است. اما الیس که مدت طولانی از عمرش را در اسارت بوده است از اینکه نمی داند از کجا باید شروع کند و اصلا چطور باید زندگی کند می‌ترسد. ترس از رو به رو شدن با شرایط جدید مانع از دیدن فرصت‌های بی شمار و تجربه لذت های بی پایان زندگی برای الیس می شود.

رها کردن کاری که دوست نداریم گاهی باعث ترس ما می شود .

شرایط الیس در واقع مانند شرایط کسی است که کارش را دوست ندارد و غرقگی و هیجان مثبت را در شغلش تجربه نمی کند ولی چون نمی داند اگر کارش را رها کند بعد از آن چگونه باید کار مورد علاقه اش را بیابد و هزینه های زندگی اش را چطور تامین کند می ترسد. او به نوعی در زندان گرفتار شده است. برای رهایی از این وضعیت نیاز نیست ابتدا کار خود را رها کنیم و بعد به سراغ پیدا کردن شغل مورد علاقه‌مان برویم. ما می توانیم پس از ساعات کاری یکی دو ساعتی به تست کارها و فعالیت‌های جدید و شناخت استعدادها و علایقمان بپردازیم و ابتدا خودمان را بشناسیم و پس از پیدا کردن شغل مورد علاقه مان آرام آرام شغلمان را جا به جا کنیم.

چگونه شغل مورد علاقه‌ام را پیدا کنم؟ (۱)

اطرافیان مخالف دنبال کردن علاقه ام هستند

چرا می ترسم یک شغل جدید را شروع کنم؟(۱)

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.