منظم و متعارف | انجام کار با جزئیات فراوان

blankمنظم و متعارف یکی از موارد مطرح شده در مدل هالند است که در ادامه می‌خواهیم خصوصیات افراد این گروه را بررسی نمائیم.

این افراد از کارهایی که جزئیات زیادی دارد لذت می‌برند و انجام آن‌ها برایشان آسان و دلپذیر است.

گویی در ذهنشان یک چک لیست از انبوهی از کارها ثبت شده است و پس از انجام هر کاری آن را تیک می‌زنند و با رضایت سراغ کار بعدی می‌روند.

مرور مثال‌های زیر به منظور واضح‌تر شدن این ویژگی می‌تواند مفید باشد.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که در انجام کارهایی که جزئیات فراوانی دارد توانمند است.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد.
  3. یک نفر را به خاطر آورید که تمایلی به انجام کارهایی که جزئیات فراوانی دارد، ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

منظم و متعارف | انجام کار با جزئیات فراوان

blankمنظم و متعارف یکی از موارد مطرح شده در مدل هالند است که در ادامه می‌خواهیم خصوصیات افراد این گروه را بررسی نمائیم.

این افراد از کارهایی که جزئیات زیادی دارد لذت می‌برند و انجام آن‌ها برایشان آسان و دلپذیر است.

گویی در ذهنشان یک چک لیست از انبوهی از کارها ثبت شده است و پس از انجام هر کاری آن را تیک می‌زنند و با رضایت سراغ کار بعدی می‌روند.

مرور مثال‌های زیر به منظور واضح‌تر شدن این ویژگی می‌تواند مفید باشد.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که در انجام کارهایی که جزئیات فراوانی دارد توانمند است.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد.
  3. یک نفر را به خاطر آورید که تمایلی به انجام کارهایی که جزئیات فراوانی دارد، ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی