منظم و متعارف | انجام کارهایی با فرآیند و روش مشخص

blank

ویژگی دوم افراد منظم و متعارف که به صورت کلی در درس مدل هالند برشمرده بودیم و اکنون در این درس قصد داریم تا آن را با جزییات بیشتر بررسی کنیم این است که این افراد به انجام کارهایی که مراحل مشخص دارند و با ترتیب خاصی انجام می‌شوند علاقه‌مند هستند و می‌توانند در آن توانمند باشند.

در ادامه با بررسی چندین مثال از شغل‌هایی که این ویژگی را نیاز دارند  این خصوصیت را بیشتر شرح می‌دهیم.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر  را به خاطر آورید که علاقه‌مند به کارهایی است که فرایند مشخص دارند.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

منظم و متعارف | انجام کارهایی با فرآیند و روش مشخص

blank

ویژگی دوم افراد منظم و متعارف که به صورت کلی در درس مدل هالند برشمرده بودیم و اکنون در این درس قصد داریم تا آن را با جزییات بیشتر بررسی کنیم این است که این افراد به انجام کارهایی که مراحل مشخص دارند و با ترتیب خاصی انجام می‌شوند علاقه‌مند هستند و می‌توانند در آن توانمند باشند.

در ادامه با بررسی چندین مثال از شغل‌هایی که این ویژگی را نیاز دارند  این خصوصیت را بیشتر شرح می‌دهیم.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر  را به خاطر آورید که علاقه‌مند به کارهایی است که فرایند مشخص دارند.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی