محیط های منعطف

blankبرخی افراد کار کردن در محیط های منعطف را دوست دارند.

آنها کار کردن بر اساس یک برنامه ساختار یافته را دوست ندارند و از انجام کارهایی که دارای دستورالعمل کاملا مشخص و از پیش تعیین شده هستند خوششان نمی آید اجازه دهید منظورمان را با یک مثال شفاف‌تر کنیم.

 

شغل متصدی بانک را در نظر بگیرید:

هنگامی که مراجعه‌کننده‌ای برای افتتاح حساب به بانک می‌آید متصدی بانک

در گام اول مدارک شناسایی او را تحویل می‌گیرد و به منظور احراز هویت آن‌ها را بررسی می‌نماید.

در گام دوم فرم افتتاح حساب به مشتری تحویل داده می‌شود و از او خواسته می‌شود که آن را تکمیل کند.

در گام سوم اطلاعات فرم باید وارد سیستم شود و در گام بعدی مبلغی از مشتری جهت افتتاح حساب دریافت شود.

در گام آخر یک شماره حساب به مشتری تحویل داده می‌شود.

 این فرایند برای مشتری بعدی و تک تک کسانی که برای افتتاح حساب مراجعه می‌کنند، تکرار می‌شود. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید متصدی بانک یک سری وظایفی دارد که مراحلش کاملاً از قبل مشخص شده و باید طبق یک دستورالعمل انجام شود و همواره همین روتین را تکرار کند. 

چه شغلی به درد من میخورد؟

آیا من به درد کارآفرینی میخورم ؟
استعدادهای ضروری برای فروشندگی

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که تمایل زیادی به کار کردن در محیط های منعطف دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

محیط های منعطف

blankبرخی افراد کار کردن در محیط های منعطف را دوست دارند.

آنها کار کردن بر اساس یک برنامه ساختار یافته را دوست ندارند و از انجام کارهایی که دارای دستورالعمل کاملا مشخص و از پیش تعیین شده هستند خوششان نمی آید اجازه دهید منظورمان را با یک مثال شفاف‌تر کنیم.

 

شغل متصدی بانک را در نظر بگیرید:

هنگامی که مراجعه‌کننده‌ای برای افتتاح حساب به بانک می‌آید متصدی بانک

در گام اول مدارک شناسایی او را تحویل می‌گیرد و به منظور احراز هویت آن‌ها را بررسی می‌نماید.

در گام دوم فرم افتتاح حساب به مشتری تحویل داده می‌شود و از او خواسته می‌شود که آن را تکمیل کند.

در گام سوم اطلاعات فرم باید وارد سیستم شود و در گام بعدی مبلغی از مشتری جهت افتتاح حساب دریافت شود.

در گام آخر یک شماره حساب به مشتری تحویل داده می‌شود.

 این فرایند برای مشتری بعدی و تک تک کسانی که برای افتتاح حساب مراجعه می‌کنند، تکرار می‌شود. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید متصدی بانک یک سری وظایفی دارد که مراحلش کاملاً از قبل مشخص شده و باید طبق یک دستورالعمل انجام شود و همواره همین روتین را تکرار کند. 

چه شغلی به درد من میخورد؟

آیا من به درد کارآفرینی میخورم ؟
استعدادهای ضروری برای فروشندگی

تمرین

فرض کنید طیفی بین صفر تا صد داریم. کسی که تمایل زیادی به کار کردن در محیط های منعطف دارد جایی نزدیک صد و کسی که این ویژگی را خیلی کم دارد جایی نزدیک به صفر قرار می‌گیرد.

  1. خودتان در کجای  این طیف قرار دارید؟

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.