دوره استعدادیابی مقدماتی

اولین مرحله در ساختن مسیر شغلی شناخت فرد و استعدادهایش است. در واقع برای طی کردن سریع‌تر مسیر شما نیاز دارید که بدانید در چه حوزه‌هایی مستعد هستید و با صرف وقت و انرژی کمتری می‌توانید به مهارت و موفقیت برسید. دوره استعدادیابی مقدماتی به شما امکان کشف خود و استعدادهایتان را می دهد و کمک خواهد کرد تا مسیر شغلی مخصوص خود را طراحی کنید. مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است:

دوره استعدادیابی مقدماتی

اولین مرحله در ساختن مسیر شغلی شناخت فرد و استعدادهایش است. در واقع برای طی کردن سریع‌تر مسیر شما نیاز دارید که بدانید در چه حوزه‌هایی مستعد هستید و با صرف وقت و انرژی کمتری می‌توانید به مهارت و موفقیت برسید. دوره استعدادیابی مقدماتی به شما امکان کشف خود و استعدادهایتان را می دهد و کمک خواهد کرد تا مسیر شغلی مخصوص خود را طراحی کنید. مباحث مطرح شده در این دوره به شرح زیر است: