در انتخاب شغل علاقه مهم تر است یا استعداد؟

در انتخاب شغل باید به هر دو مولفه علاقه و استعداد توجه کرد.استعداد یا علاقه ؟ کدام یک مهمتر است؟ به نظر می رسد که دو راهی سختی است اما یک نگاه کوتاه به تعریف مفاهیم استعداد وعلاقه می تواند کمک خوبی در رسیدن به پاسخ این سوال باشد.

استعداد

ما برای انجام هر شغل به مجموعه ای از مهارت ها نیاز داریم تا بتوانیم فعالیت ها وشرح وظایف آن شغل را انجام دهیم. مثلا یک پرستار به مهارت ارتباطی برای برقراری رابطه خوب با بیمار، مهارت انجام کارهای تکراری برای انجام کارهای روزانه بیماران مثل دارو دادن و مهارت های دیگر نیاز دارد.

تام راث در کتاب پنج نقطه قوت خود را بیابید می گوید برای کسب یک مهارت باید زمانی را برای  ۱. کسب دانش و ۲. تمرین کردن  صرف کنیم مثلا برای یادگیری رانندگی باید اصول اولیه آن را گوش دهیم (دانش) و سپس ساعتها این اصول را تمرین کنیم و اشتباهانمان را اصلاح کنیم بنابراین یادگیری یک مهارت به میزان قابل توجهی زمان نیاز دارد.

 استعداد به معنی سرعت یادگیری یک مهارت است و اگر استعداد یادگیری یک مهارت را داشته باشیم میزان زمان بسیار کمتری برای فراگیری آن مهارت صرف میشود . مثلا عماد که استعداد تصویر سازی را دارد میتواند سریع تر از آرش که این استعداد را ندارد مهارت طراحی را کسب کند.

 فرض کنید ندا مدیر کارگاه یک شرکت ساختمانی است. یکی از مهارت‌های لازم برای این کار، برنامه ریزی است. اگر ندا استعداد برنامه ریزی را داشته باشد و برای پرورش آن وقت بگذارد حداقل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد تا بتواند این مهارت را کسب کند. اما کسی که در این زمینه استعدادی ندارد برای یادگیری این مهارت به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. مثلا مینا که این استعداد را ندارند حد اقل به ۷تا ۸ سال زمان نیاز دارد تا به این مهارت برسد و اگر شغل مدیریت پروژه به 10 مهارت نیاز داشته باشد و مینا استعداد هیچ یک را نداشته باشد کسب تمام مهارت‌های مورد نیاز این شغل، حداقل 80 سال زمان نیاز دارد که در دنیای رقابتی امروز اصلا مقرون به صرفه و معقول نیست. و باعث شکست او خواهد شد.

علاقه  

همانطور که میدانید علاقه به معنی دوست داشتن و گرایش به چیزی است.  ما به برخی از مهارت‌ها علاقه داریم و به برخی دیگر بی‌علاقه هستیم. گفتیم که مدیر کارگاه پروژه‌های عمرانی به مهارت هایی مثل مدیریت پروژه، برنامه ریزی، برآورد و تخمین و غیره نیاز دارد. فرض کنیم آریا استعداد برنامه ریزی را دارد ولی آیا به استفاده از آن در پروژه های عمرانی نیز علاقه دارد؟

آیا از اینکه برنامه ریزی کند هر فرد چه بخشی از پروژه ساخت و ساز را انجام دهد لذت میبرد؟

آیا از اینکه هر روز بیرون کنار سازه بایستد و چک کند کارهای سازه طبق برنامه پیش بروند لذت میبرد؟

آیا از مشاهده پیشرفت سازه لذت میبرد؟

برای فراگیری یک مهارت نیاز است مسیری طولانی طی شود مسیری با سختی ها و دردهای فراوان. وجود علاقه برای حفظ انگیزه جهت طی کردن ادامه مسیر لازم است و مانع از تسلیم شدن و دست کشیدن از کسب مهارت میشود.

بنابراین، همانطور که برای تولد یک نوزاد به وجود هر دو مرد و زن نیاز است و بدون یکی از آن‌ها هیچ زایش و تولدی اتقاق نمی‌افتد، وجود استعداد و علاقه نیز برای داشتن شغلی که منجر به موفقیت و دستاورد شود ضروری است.

برای کشف استعداد ها و علایقمان نیاز داریم فعالیت های متفاوت را تجربه کنیم و در کنار آن مدل های استعدادیابی و مسیر شغلی را یادبگیریم.

دوره استعدادیابی

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

در انتخاب شغل علاقه مهم تر است یا استعداد؟

در انتخاب شغل باید به هر دو مولفه علاقه و استعداد توجه کرد.استعداد یا علاقه ؟ کدام یک مهمتر است؟ به نظر می رسد که دو راهی سختی است اما یک نگاه کوتاه به تعریف مفاهیم استعداد وعلاقه می تواند کمک خوبی در رسیدن به پاسخ این سوال باشد.

استعداد

ما برای انجام هر شغل به مجموعه ای از مهارت ها نیاز داریم تا بتوانیم فعالیت ها وشرح وظایف آن شغل را انجام دهیم. مثلا یک پرستار به مهارت ارتباطی برای برقراری رابطه خوب با بیمار، مهارت انجام کارهای تکراری برای انجام کارهای روزانه بیماران مثل دارو دادن و مهارت های دیگر نیاز دارد.

تام راث در کتاب پنج نقطه قوت خود را بیابید می گوید برای کسب یک مهارت باید زمانی را برای  ۱. کسب دانش و ۲. تمرین کردن  صرف کنیم مثلا برای یادگیری رانندگی باید اصول اولیه آن را گوش دهیم (دانش) و سپس ساعتها این اصول را تمرین کنیم و اشتباهانمان را اصلاح کنیم بنابراین یادگیری یک مهارت به میزان قابل توجهی زمان نیاز دارد.

 استعداد به معنی سرعت یادگیری یک مهارت است و اگر استعداد یادگیری یک مهارت را داشته باشیم میزان زمان بسیار کمتری برای فراگیری آن مهارت صرف میشود . مثلا عماد که استعداد تصویر سازی را دارد میتواند سریع تر از آرش که این استعداد را ندارد مهارت طراحی را کسب کند.

 فرض کنید ندا مدیر کارگاه یک شرکت ساختمانی است. یکی از مهارت‌های لازم برای این کار، برنامه ریزی است. اگر ندا استعداد برنامه ریزی را داشته باشد و برای پرورش آن وقت بگذارد حداقل ۳ تا ۴ سال زمان نیاز دارد تا بتواند این مهارت را کسب کند. اما کسی که در این زمینه استعدادی ندارد برای یادگیری این مهارت به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. مثلا مینا که این استعداد را ندارند حد اقل به ۷تا ۸ سال زمان نیاز دارد تا به این مهارت برسد و اگر شغل مدیریت پروژه به 10 مهارت نیاز داشته باشد و مینا استعداد هیچ یک را نداشته باشد کسب تمام مهارت‌های مورد نیاز این شغل، حداقل 80 سال زمان نیاز دارد که در دنیای رقابتی امروز اصلا مقرون به صرفه و معقول نیست. و باعث شکست او خواهد شد.

علاقه  

همانطور که میدانید علاقه به معنی دوست داشتن و گرایش به چیزی است.  ما به برخی از مهارت‌ها علاقه داریم و به برخی دیگر بی‌علاقه هستیم. گفتیم که مدیر کارگاه پروژه‌های عمرانی به مهارت هایی مثل مدیریت پروژه، برنامه ریزی، برآورد و تخمین و غیره نیاز دارد. فرض کنیم آریا استعداد برنامه ریزی را دارد ولی آیا به استفاده از آن در پروژه های عمرانی نیز علاقه دارد؟

آیا از اینکه برنامه ریزی کند هر فرد چه بخشی از پروژه ساخت و ساز را انجام دهد لذت میبرد؟

آیا از اینکه هر روز بیرون کنار سازه بایستد و چک کند کارهای سازه طبق برنامه پیش بروند لذت میبرد؟

آیا از مشاهده پیشرفت سازه لذت میبرد؟

برای فراگیری یک مهارت نیاز است مسیری طولانی طی شود مسیری با سختی ها و دردهای فراوان. وجود علاقه برای حفظ انگیزه جهت طی کردن ادامه مسیر لازم است و مانع از تسلیم شدن و دست کشیدن از کسب مهارت میشود.

بنابراین، همانطور که برای تولد یک نوزاد به وجود هر دو مرد و زن نیاز است و بدون یکی از آن‌ها هیچ زایش و تولدی اتقاق نمی‌افتد، وجود استعداد و علاقه نیز برای داشتن شغلی که منجر به موفقیت و دستاورد شود ضروری است.

برای کشف استعداد ها و علایقمان نیاز داریم فعالیت های متفاوت را تجربه کنیم و در کنار آن مدل های استعدادیابی و مسیر شغلی را یادبگیریم.

دوره استعدادیابی

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.