جستجوگر | کنجکاوی

blankهمانطور که قبلا در درس مدل هالند اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های افراد جستجوگر کنجکاوی است.

عموما سوالات زیادی به ذهن افراد کنجکاو خطور می‌کند و آن‌ها برای یافتن پاسخ این سوالات به شدت مشتاق و علاقه‌مند هستند. مثال های زیر نمونه‌ای از این سوالات هستند:

چرا یک  نفر خیلی خوب دیگران را متقاعد می‌کند ولی یک نفر دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد؟

چرا یک جامعه موفق به پیاده‌سازی دموکراسی شده و جامعه‌ی دیگری نتوانسته است؟

چرا ما بحران آب داریم ولی بعضی از کشورها که از نظر بارش باران در شرایط مشابه ما قرار دارند دچار بحران آب نیستند؟

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که ویژگی کنجکاوی دارد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که کنجکاوی زیادی ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

جستجوگر | کنجکاوی

blankهمانطور که قبلا در درس مدل هالند اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های افراد جستجوگر کنجکاوی است.

عموما سوالات زیادی به ذهن افراد کنجکاو خطور می‌کند و آن‌ها برای یافتن پاسخ این سوالات به شدت مشتاق و علاقه‌مند هستند. مثال های زیر نمونه‌ای از این سوالات هستند:

چرا یک  نفر خیلی خوب دیگران را متقاعد می‌کند ولی یک نفر دیگر نمیتواند این کار را انجام دهد؟

چرا یک جامعه موفق به پیاده‌سازی دموکراسی شده و جامعه‌ی دیگری نتوانسته است؟

چرا ما بحران آب داریم ولی بعضی از کشورها که از نظر بارش باران در شرایط مشابه ما قرار دارند دچار بحران آب نیستند؟

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در محیط اطرافتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که ویژگی کنجکاوی دارد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که کنجکاوی زیادی ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی