جستجوگر | حل مسئله

blankاین افراد عاشق حل مسائل و مشکلات هستند یعنی با اشتیاق می‌روند و وضعیتی که دوستش ندارند را به وضعیت مطلوبشان تبدیل می‌کنند. 

به منظور شفاف‌تر شدن این مفهوم ابتدا چند مسئله و وضعیت نامطلوب که ممکن است همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه شویم را بررسی می‌نماییم.

سپس به این موضوع می‌پردازیم که در صورتی که این استعداد پرورش یابد و فرد در این زمینه به توانمندی برسد چه قابلیت‌هایی می‌تواند از خود بروز دهد.

چند وضعیت ناخوشایند را با هم ببینیم:

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

تمرین

در محیط اطرافتان جستجو کنید:

یک نفر را به خاطر آورید که توانمندی حل مسئله دارد. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟

یک نفر را به خاطر آورید که این توانمندی را ندارد.

جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته خود را به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید. 

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

جستجوگر | حل مسئله

blankاین افراد عاشق حل مسائل و مشکلات هستند یعنی با اشتیاق می‌روند و وضعیتی که دوستش ندارند را به وضعیت مطلوبشان تبدیل می‌کنند. 

به منظور شفاف‌تر شدن این مفهوم ابتدا چند مسئله و وضعیت نامطلوب که ممکن است همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه شویم را بررسی می‌نماییم.

سپس به این موضوع می‌پردازیم که در صورتی که این استعداد پرورش یابد و فرد در این زمینه به توانمندی برسد چه قابلیت‌هایی می‌تواند از خود بروز دهد.

چند وضعیت ناخوشایند را با هم ببینیم:

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 

تمرین

در محیط اطرافتان جستجو کنید:

یک نفر را به خاطر آورید که توانمندی حل مسئله دارد. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟

یک نفر را به خاطر آورید که این توانمندی را ندارد.

جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته خود را به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر بیاموزید. 

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی