جامعه‌گرا | کمک به دیگران

blankیکی از خصوصیات افراد با ترجیچ شغلی جامعه‌گرا کمک به دیگران است. آن‌ها آماده کمک‌رسانی به هر فردی مستقل از قدرت جبران شخص هستند و همانطور که قطرات باران درختان را شاداب و سرزنده می‌کنند آن‌ها نیز برای اطرافیان مفیدند.

این افراد برای کمک کردن منتظر درخواست طرف مقابل نمی‌مانند و به صورت داوطلبانه و با اشتیاق هر کاری که از دستشان بر بیاید را برای او انجام می‌دهند.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را دارد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

جامعه‌گرا | کمک به دیگران

blankیکی از خصوصیات افراد با ترجیچ شغلی جامعه‌گرا کمک به دیگران است. آن‌ها آماده کمک‌رسانی به هر فردی مستقل از قدرت جبران شخص هستند و همانطور که قطرات باران درختان را شاداب و سرزنده می‌کنند آن‌ها نیز برای اطرافیان مفیدند.

این افراد برای کمک کردن منتظر درخواست طرف مقابل نمی‌مانند و به صورت داوطلبانه و با اشتیاق هر کاری که از دستشان بر بیاید را برای او انجام می‌دهند.

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را دارد.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این ویژگی را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی