جامعه‌گرا | خدمت کردن به دیگران

blankیکی دیگر از ویژگی‌های افراد جامعه‌گرا خدمت کردن به دیگران است. داستان زیر به صورتی کامل و جامع این خصوصیت را شرح می‌دهد.

آن اتواتر فعال حقوق شهروندی در شهر دورهام آمریکا بود که برای ارتقاء کیفیت زندگی در این شهر فعالیت می‌کرد. در یکی از روزهای سال ۱۹۷۱ او در شورای شهر و در حال دفاع از حق زنی سیاه‌پوست به نام الیزابت برای داشتن منزل مناسب بود که از آتش گرفتن مدرسه مخصوص سیاه‌پوستان مطلع شد.

در این شهر یک مدرسه دولتی برای سفیدپوستان و یکی برای سیاه‌پوستان وجود داشت و قانون تفکیک نژادی اجرا می‌شد.

او پس از دادگاه به مدرسه رفت و در حین بازدید از مدرسه دریافت که مدرسه به قدری تخریب شده است که امکان استفاده از کلاس‌های آن برای بچه‌ها وجود ندارد. از آن‌جا که بازسازی مدرسه چند ماه طول می‌کشید و در این مدت بچه‌ها از تحصیل محروم می‌ماندند، آن اتواتر تصمیم گرفت تا بچه‌های سیاه‌پوست را به مدرسه دولتی سفیدپوستان بفرستد. بدین منظور اتواتر دادخواستی تهیه و به شورای شهر ارائه کرد. اما اعضای شورای شهر که همه سفیدپوست و نژادپرست بودند پس از رد دادخواست، آن را جهت تایید به دیوان عالی ارسال کردند و بدین ترتیب جوی متشنج در شهر ایجاد شد.

رئیس دیوان عالی، رای شورای شهر را تایید نکرد و به پیشنهاد یکی از مشاورانش درخواست کرد که دو طرف درگیر جلساتی را به منظور حل اختلافات برگزار کنند. قرار بر این شد که طرفین ۱۰ روز در مورد این موضوع صحبت کنند و حرف های یکدیگر را بشنوند و با هم وقت بگذرانند و در انتها شورایی متشکل از ۱۰ نفر از سفیدپوستان و ۱۰ نفر از سیاه‌پوستان منتخب مردم شهر در مورد این درخواست تصمیم بگیرند. رهبر گروه سیاه‌پوستان در این نشست آن اتواتر بود و سفیدپوستان نژادپرست برای جلوگیری از تصویب درخواست ادغام مدارس، نژادپرستی افراطی به نام سی پی را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.

اتواتر سعی کرد تک تک اعضای گروه سفیدپوستان علی‌الخصوص سی پی را با کمک‌ها و رفتارهایش تحت تاثیر قرار دهد و آن‌ها را راضی کند که با وجود داشتن دیدگاه‌های به شدت متضاد می‌توان بر سر برخی چیزها به توافق رسید و مذاکره کرد و در نهایت موفق نیز شد. در هنگام رای‌گیری علاوه بر ۱۰ سیاه‌پوست ۲ نفر از سفیدپوستان از جمله سی پی به طرح رای مثبت دادند و طرح ادغام با ۱۲ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب رسید.

فرد جامعه‌گرا در انجام خدمت برای مردم و جامعه پیشقدم است.
فرد جامعه‌گرا در انجام خدمت برای مردم و جامعه پیشقدم است.

همانند آن اتواتر که تلاش کرد تا قانون تفکیک مدرسه سیاهپوستان و سفیدپوستان را باطل کند و امکان تحصیل برابر را برای شهروندان فراهم کند، افراد جامعه‌گرا به دیگران خدمت می‌کنند و برای مردم و کشورشان کارهای مفید انجام می‌دهند. در واقع آن‌ها از پیشگامان در خدمت کردن به دیگران هستند.

آن‌ها همه مردم جامعه را ارزشمند می‌دانند و معتقد هستند که تمامی افراد اعم از سالمند، کودک کار یا فقیر همه و همه در جامعه ارزشمندند.

چند مثال از خدمت کردن به دیگران

اواخر سال 98 جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان باعث خرابی بسیاری از راه‌های ارتباطی در استان شد و برخی مناطق روستایی در محاصره آب قرار گرفتند. پس از آن گروه‌های متعددی از افراد به آن‌جا رفتند و پل‌های ارتباطی بین روستاها را درست کردند تا غذا و آب به آن‌جا برسد.

 فرشید ملک بزرگی در اختیار دارد و تصمیم می‌گیرد سرپرستی ده بچه را بر عهده بگیرد و از آن‌ها نگهداری و مخارج زندگی آن‌ها را تامین کند. همچنین امکان تحصیل در اختیارشان قرار دهد و آن‌ها را همانند خانواده خود در نظر بگیرد.

آرمان گروهی تشکیل داده که هر هفته در صبح روز جمعه به ساحل می‌روند و زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.

زهره مکانی برای خواب بی‌خانمان‌ها فراهم کرده و در اختیار آن‌ها قرار داده است.

تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که تمایل دارد به دیگران خدمت کند.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این تمایل را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

جامعه‌گرا | خدمت کردن به دیگران

blankیکی دیگر از ویژگی‌های افراد جامعه‌گرا خدمت کردن به دیگران است. داستان زیر به صورتی کامل و جامع این خصوصیت را شرح می‌دهد.

آن اتواتر فعال حقوق شهروندی در شهر دورهام آمریکا بود که برای ارتقاء کیفیت زندگی در این شهر فعالیت می‌کرد. در یکی از روزهای سال ۱۹۷۱ او در شورای شهر و در حال دفاع از حق زنی سیاه‌پوست به نام الیزابت برای داشتن منزل مناسب بود که از آتش گرفتن مدرسه مخصوص سیاه‌پوستان مطلع شد.

در این شهر یک مدرسه دولتی برای سفیدپوستان و یکی برای سیاه‌پوستان وجود داشت و قانون تفکیک نژادی اجرا می‌شد.

او پس از دادگاه به مدرسه رفت و در حین بازدید از مدرسه دریافت که مدرسه به قدری تخریب شده است که امکان استفاده از کلاس‌های آن برای بچه‌ها وجود ندارد. از آن‌جا که بازسازی مدرسه چند ماه طول می‌کشید و در این مدت بچه‌ها از تحصیل محروم می‌ماندند، آن اتواتر تصمیم گرفت تا بچه‌های سیاه‌پوست را به مدرسه دولتی سفیدپوستان بفرستد. بدین منظور اتواتر دادخواستی تهیه و به شورای شهر ارائه کرد. اما اعضای شورای شهر که همه سفیدپوست و نژادپرست بودند پس از رد دادخواست، آن را جهت تایید به دیوان عالی ارسال کردند و بدین ترتیب جوی متشنج در شهر ایجاد شد.

رئیس دیوان عالی، رای شورای شهر را تایید نکرد و به پیشنهاد یکی از مشاورانش درخواست کرد که دو طرف درگیر جلساتی را به منظور حل اختلافات برگزار کنند. قرار بر این شد که طرفین ۱۰ روز در مورد این موضوع صحبت کنند و حرف های یکدیگر را بشنوند و با هم وقت بگذرانند و در انتها شورایی متشکل از ۱۰ نفر از سفیدپوستان و ۱۰ نفر از سیاه‌پوستان منتخب مردم شهر در مورد این درخواست تصمیم بگیرند. رهبر گروه سیاه‌پوستان در این نشست آن اتواتر بود و سفیدپوستان نژادپرست برای جلوگیری از تصویب درخواست ادغام مدارس، نژادپرستی افراطی به نام سی پی را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.

اتواتر سعی کرد تک تک اعضای گروه سفیدپوستان علی‌الخصوص سی پی را با کمک‌ها و رفتارهایش تحت تاثیر قرار دهد و آن‌ها را راضی کند که با وجود داشتن دیدگاه‌های به شدت متضاد می‌توان بر سر برخی چیزها به توافق رسید و مذاکره کرد و در نهایت موفق نیز شد. در هنگام رای‌گیری علاوه بر ۱۰ سیاه‌پوست ۲ نفر از سفیدپوستان از جمله سی پی به طرح رای مثبت دادند و طرح ادغام با ۱۲ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب رسید.

فرد جامعه‌گرا در انجام خدمت برای مردم و جامعه پیشقدم است.
فرد جامعه‌گرا در انجام خدمت برای مردم و جامعه پیشقدم است.

همانند آن اتواتر که تلاش کرد تا قانون تفکیک مدرسه سیاهپوستان و سفیدپوستان را باطل کند و امکان تحصیل برابر را برای شهروندان فراهم کند، افراد جامعه‌گرا به دیگران خدمت می‌کنند و برای مردم و کشورشان کارهای مفید انجام می‌دهند. در واقع آن‌ها از پیشگامان در خدمت کردن به دیگران هستند.

آن‌ها همه مردم جامعه را ارزشمند می‌دانند و معتقد هستند که تمامی افراد اعم از سالمند، کودک کار یا فقیر همه و همه در جامعه ارزشمندند.

چند مثال از خدمت کردن به دیگران

اواخر سال 98 جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان باعث خرابی بسیاری از راه‌های ارتباطی در استان شد و برخی مناطق روستایی در محاصره آب قرار گرفتند. پس از آن گروه‌های متعددی از افراد به آن‌جا رفتند و پل‌های ارتباطی بین روستاها را درست کردند تا غذا و آب به آن‌جا برسد.

 فرشید ملک بزرگی در اختیار دارد و تصمیم می‌گیرد سرپرستی ده بچه را بر عهده بگیرد و از آن‌ها نگهداری و مخارج زندگی آن‌ها را تامین کند. همچنین امکان تحصیل در اختیارشان قرار دهد و آن‌ها را همانند خانواده خود در نظر بگیرد.

آرمان گروهی تشکیل داده که هر هفته در صبح روز جمعه به ساحل می‌روند و زباله‌ها را جمع‌آوری می‌کنند.

زهره مکانی برای خواب بی‌خانمان‌ها فراهم کرده و در اختیار آن‌ها قرار داده است.

تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که تمایل دارد به دیگران خدمت کند.
  2. چه رفتارها و کارهایی از او مشاهده کرده‌اید که نشان می‌دهد این تمایل را دارد؟
  3. یک نفر را به خاطر آورید که این ویژگی را ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی