تفاوت استعداد و توانمندی

blankاستعداد و توانمندی دو مفهوم متفاوت هستند و این درس را به منظور آشنایی بیشتر با این تفاوت و در تکمیل درس معرفی دوره، تهیه کرده‌ایم.

کن رابینسون یکی از صاحب نظران انگلیسی حوزه آموزش در کتاب finding your element می‌گوید استعداد در بدو تولد و به صورت ذاتی در نهاد ما قرار دارد و برای تبدیل آن به توانمندی نیاز داریم برای آن وقت صرف کنیم، و با کسب دانش و تمرین آن را پرورش دهیم.

به طور مثال برخی از افراد استعداد متقاعد کردن دیگران را دارند ولی به توانمندی متقاعد کردن دیگران دست پیدا نکرده‌اند.

برای تبدیل خاک رس به گلدان سفالی نیاز داریم تا یک سری عملیات روی آن انجام دهیم. استعداد هم به خودی خود به توانمندی تبدیل نمی‌‌شود. تا زمانی که به خاک رس آب ندهیم و آن را روی چرخ سفالگری حالت ندهیم، به گلدان سفالی دست پیدا نمی‌کنیم.  برای تبدیل استعداد به توانمندی نیز باید با صرف وقت برای آن، دانشمان را افزایش دهیم و تمرین مداوم داشته باشیم. 

علاوه بر آن همانطور که نمی‌توانیم از خاک رس به عنوان گلدان استفاده کنیم، از استعداد پرورش نیافته هم نمی‌توانیم به عنوان ابزاری برای بهتر انجام دادن شغلمان استفاده کنیم.  ابتدا باید استعداد را به توانمندی تبدیل کنیم. سپس از توانمندی به دست آمده در شغلمان استفاده نماییم. 

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

1 دیدگاه.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تفاوت استعداد و توانمندی

blankاستعداد و توانمندی دو مفهوم متفاوت هستند و این درس را به منظور آشنایی بیشتر با این تفاوت و در تکمیل درس معرفی دوره، تهیه کرده‌ایم.

کن رابینسون یکی از صاحب نظران انگلیسی حوزه آموزش در کتاب finding your element می‌گوید استعداد در بدو تولد و به صورت ذاتی در نهاد ما قرار دارد و برای تبدیل آن به توانمندی نیاز داریم برای آن وقت صرف کنیم، و با کسب دانش و تمرین آن را پرورش دهیم.

به طور مثال برخی از افراد استعداد متقاعد کردن دیگران را دارند ولی به توانمندی متقاعد کردن دیگران دست پیدا نکرده‌اند.

برای تبدیل خاک رس به گلدان سفالی نیاز داریم تا یک سری عملیات روی آن انجام دهیم. استعداد هم به خودی خود به توانمندی تبدیل نمی‌‌شود. تا زمانی که به خاک رس آب ندهیم و آن را روی چرخ سفالگری حالت ندهیم، به گلدان سفالی دست پیدا نمی‌کنیم.  برای تبدیل استعداد به توانمندی نیز باید با صرف وقت برای آن، دانشمان را افزایش دهیم و تمرین مداوم داشته باشیم. 

علاوه بر آن همانطور که نمی‌توانیم از خاک رس به عنوان گلدان استفاده کنیم، از استعداد پرورش نیافته هم نمی‌توانیم به عنوان ابزاری برای بهتر انجام دادن شغلمان استفاده کنیم.  ابتدا باید استعداد را به توانمندی تبدیل کنیم. سپس از توانمندی به دست آمده در شغلمان استفاده نماییم. 

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

1 دیدگاه.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.