برخی مشاغل گروه گرایش به کسب و کار

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • لیدر تور
 • وزیر
 • ویزیتور
 • کارآفرین
 • کارگردان
 • فروشنده
 • مدیر عامل
 • تهیه کننده
 • معلم mba
 • مدیر بانک
 • مدیر حراجی
 • مدیر گالری
 • رئیس پلیس
 • مدیران مالی
 • مدیر مدرسه
 • مدیر دانشگاه
 • مدیر بازاریابی
 • مشاور مدیریت
 • نماینده مجلس
 • میانجیگر حقوقی
 • معلم کسب و کار
 • کارشناس فروش
 • صاحب رستوران
 • رهبران مذهبی
 • کارآگاه خصوصی
 • رهبران سیاسی
 • مدیر ارشد اجرایی
 • مدیر منابع انسانی
 • مشاور کسب و کار
 • مدیر برنامه هنرمندان
 • مدیر برنامه ورزشکاران
 • مدیر باشگاه ورزشی
 • مدیر شرکت عمرانی
 • متخصص روابط عمومی
 • مشاور توسعه سازمان
 • مدیر شرکت ساخت و ساز
 • مالک نمایندگی فروش بیمه
 • مدیر شرکت های سرمایه گذاری در کسب و کار

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برخی مشاغل گروه گرایش به کسب و کار

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • لیدر تور
 • وزیر
 • ویزیتور
 • کارآفرین
 • کارگردان
 • فروشنده
 • مدیر عامل
 • تهیه کننده
 • معلم mba
 • مدیر بانک
 • مدیر حراجی
 • مدیر گالری
 • رئیس پلیس
 • مدیران مالی
 • مدیر مدرسه
 • مدیر دانشگاه
 • مدیر بازاریابی
 • مشاور مدیریت
 • نماینده مجلس
 • میانجیگر حقوقی
 • معلم کسب و کار
 • کارشناس فروش
 • صاحب رستوران
 • رهبران مذهبی
 • کارآگاه خصوصی
 • رهبران سیاسی
 • مدیر ارشد اجرایی
 • مدیر منابع انسانی
 • مشاور کسب و کار
 • مدیر برنامه هنرمندان
 • مدیر برنامه ورزشکاران
 • مدیر باشگاه ورزشی
 • مدیر شرکت عمرانی
 • متخصص روابط عمومی
 • مشاور توسعه سازمان
 • مدیر شرکت ساخت و ساز
 • مالک نمایندگی فروش بیمه
 • مدیر شرکت های سرمایه گذاری در کسب و کار

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی