برخی مشاغل گروه منظم و متعارف

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • برنامه نویس
 • داروساز
 • منشی
 • حسابدار
 • ریاضیدان
 • اقتصاددان
 • نقشه بردار
 • صندوق دار
 • کارگر معدن
 • آشپز رستوران
 • دستیار جراحی
 • دستیار آموزشی
 • توسعه دهنده وب
 • ظرفشور رستوران
 • مدیران پایگاه داده
 • کارمند دفتری هتل
 • مدیر ارشد اجرایی
 • تکنسین داروخانه
 • متصدی باجه بانک
 • مسئول امور بایگانی
 • تحلیلگر کنترل کیفیت
 • اپراتور بسته بندی کالا
 • دانشمند بیوانفورماتیک
 • اپراتور خط تولید کارخانه
 • تکنسین نقشه برداری
 • سازنده کارهای دستی
 • تکنسین چشم پزشکی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • گچ کار و نقاش ساختمان
 • منشی دادگاه و سازمان ها
 • نیروی کار زمین های کشاورزی
 • دستیار پژوهشی علوم اجتماعی

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برخی مشاغل گروه منظم و متعارف

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • برنامه نویس
 • داروساز
 • منشی
 • حسابدار
 • ریاضیدان
 • اقتصاددان
 • نقشه بردار
 • صندوق دار
 • کارگر معدن
 • آشپز رستوران
 • دستیار جراحی
 • دستیار آموزشی
 • توسعه دهنده وب
 • ظرفشور رستوران
 • مدیران پایگاه داده
 • کارمند دفتری هتل
 • مدیر ارشد اجرایی
 • تکنسین داروخانه
 • متصدی باجه بانک
 • مسئول امور بایگانی
 • تحلیلگر کنترل کیفیت
 • اپراتور بسته بندی کالا
 • دانشمند بیوانفورماتیک
 • اپراتور خط تولید کارخانه
 • تکنسین نقشه برداری
 • سازنده کارهای دستی
 • تکنسین چشم پزشکی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • گچ کار و نقاش ساختمان
 • منشی دادگاه و سازمان ها
 • نیروی کار زمین های کشاورزی
 • دستیار پژوهشی علوم اجتماعی

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی