برخی مشاغل گروه جستجوگر

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • برخی از انواع تهیه کننده محتوا*
 • برخی از انواع بلاگرها*
 • مکانیک
 • پزشک
 • شیمیدان
 • روانپزشک
 • طراح شبکه
 • دامپزشک
 • دستیار وکیل
 • مشاور تغذیه
 • تحلیلگر مالی
 • دانشمند نجوم
 • پزشک  قانونی
 • مهندسی مکانیک
 • تحلیلگر مدیریت
 •  مشاور مدیریت
 • شنوایی سنجی
 • تکنسین صنایع
 • تکنسین الکترونیک
 • نصاب آسانسور
 • تعمیرکار ماشین
 • تعمیرکار آسانسور
 • مهندس هوا و فضا
 • تکنسین هوا و فضا
 • مهندسی صنایع
 • توسعه دهنده وب
 • طراح پایگاه داده
 • مهندسی کامپیوتر
 • تکنسین سونوگرافی
 • تحلیلگر کنترل کیفیت
 • دانشمند محیط زیست
 • تکنسین پزشکی قانونی
 • دانشمند علوم سیاسی
 • دانشمند علوم کامپیوتر
 • متخصص محیط زیست
 • تحلیلگر تحقیق در عملیات
 • تکنسین آزمایشگاه پزشکی
 • مکانیک ماشین های صنعتی
 • معمار شبکه های کامپیوتری
 • تست کننده نرم ‌افزار نوشته شده
 • تحلیلگر سیستم های کامپیوتری

برخی  از بلاگر ها در تولید محتوا از روزمرگی‌هایشان استفاده می‌کنند مثلا از اتفاقاتی که در طول روز برایشان افتاده است. اما بلاگرهای دیگری هستند که در مورد جدیدترین کشفیات روز دنیا و یا جدیدترین اختراعات در حوزه تکنولوژی و یا نتایج آخرین تحقیقات روانشناسی که صورت گرفته می نویسند. برای این دسته از بلاگرها داشتن ویژگی کنجکاوی یک نیاز اساسی است.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برخی مشاغل گروه جستجوگر

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • برخی از انواع تهیه کننده محتوا*
 • برخی از انواع بلاگرها*
 • مکانیک
 • پزشک
 • شیمیدان
 • روانپزشک
 • طراح شبکه
 • دامپزشک
 • دستیار وکیل
 • مشاور تغذیه
 • تحلیلگر مالی
 • دانشمند نجوم
 • پزشک  قانونی
 • مهندسی مکانیک
 • تحلیلگر مدیریت
 •  مشاور مدیریت
 • شنوایی سنجی
 • تکنسین صنایع
 • تکنسین الکترونیک
 • نصاب آسانسور
 • تعمیرکار ماشین
 • تعمیرکار آسانسور
 • مهندس هوا و فضا
 • تکنسین هوا و فضا
 • مهندسی صنایع
 • توسعه دهنده وب
 • طراح پایگاه داده
 • مهندسی کامپیوتر
 • تکنسین سونوگرافی
 • تحلیلگر کنترل کیفیت
 • دانشمند محیط زیست
 • تکنسین پزشکی قانونی
 • دانشمند علوم سیاسی
 • دانشمند علوم کامپیوتر
 • متخصص محیط زیست
 • تحلیلگر تحقیق در عملیات
 • تکنسین آزمایشگاه پزشکی
 • مکانیک ماشین های صنعتی
 • معمار شبکه های کامپیوتری
 • تست کننده نرم ‌افزار نوشته شده
 • تحلیلگر سیستم های کامپیوتری

برخی  از بلاگر ها در تولید محتوا از روزمرگی‌هایشان استفاده می‌کنند مثلا از اتفاقاتی که در طول روز برایشان افتاده است. اما بلاگرهای دیگری هستند که در مورد جدیدترین کشفیات روز دنیا و یا جدیدترین اختراعات در حوزه تکنولوژی و یا نتایج آخرین تحقیقات روانشناسی که صورت گرفته می نویسند. برای این دسته از بلاگرها داشتن ویژگی کنجکاوی یک نیاز اساسی است.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی