برخی مشاغل گروه جامعه‌گرا

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • کوچ
 • پرستار
 • بهیار
 • فیزیوتراپ
 • روانشناس
 • مشاور
 • دامپزشک
 • دکتر تغذیه
 • دکتر ژنتیک
 • مشاور تغذیه
 • مربی ورزش
 • پرستار کودک
 • معلم دبستان
 • معلم، استاد
 • کایروپراکتیک
 • مشاور شغلی
 • مشاوره مدیریت
 • مشاوره خانواده
 • مشاور ژنتیک
 • گرداننده حیوانات
 • پرستار  در خانه
 • معلم دبیرستان
 • راننده آمبولانس
 • دستیار پزشک
 • مددکار اجتماعی
 • مربی مهد کودک
 • پرسنل پشتیبانی
 • مشاور تحصیلی
 • مهماندار هواپیما
 • دستیار دامپزشک
 • مربی تناسب اندام
 • متصدی پذیرش هتل
 • مشاور سلامت روان
 • متخصص گفتار درمانی
 • معلم مهارت های فردی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • اپراتور خدمات مشتریان
 • کارمند پذیرش بیمارستان
 • میانجی گر حقوقی ( داوران )
 • پرسنل خوشامدگویی رستوران
 • متخصص طب فیزیک و توانبخشی

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برخی مشاغل گروه جامعه‌گرا

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • کوچ
 • پرستار
 • بهیار
 • فیزیوتراپ
 • روانشناس
 • مشاور
 • دامپزشک
 • دکتر تغذیه
 • دکتر ژنتیک
 • مشاور تغذیه
 • مربی ورزش
 • پرستار کودک
 • معلم دبستان
 • معلم، استاد
 • کایروپراکتیک
 • مشاور شغلی
 • مشاوره مدیریت
 • مشاوره خانواده
 • مشاور ژنتیک
 • گرداننده حیوانات
 • پرستار  در خانه
 • معلم دبیرستان
 • راننده آمبولانس
 • دستیار پزشک
 • مددکار اجتماعی
 • مربی مهد کودک
 • پرسنل پشتیبانی
 • مشاور تحصیلی
 • مهماندار هواپیما
 • دستیار دامپزشک
 • مربی تناسب اندام
 • متصدی پذیرش هتل
 • مشاور سلامت روان
 • متخصص گفتار درمانی
 • معلم مهارت های فردی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • اپراتور خدمات مشتریان
 • کارمند پذیرش بیمارستان
 • میانجی گر حقوقی ( داوران )
 • پرسنل خوشامدگویی رستوران
 • متخصص طب فیزیک و توانبخشی

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی