برخی مشاغل علاقه‌مندان به فضای واقعی

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • آرایشگر
 • برقکار
 • ماما
 • پزشک
 • پرستار
 • نانوا
 • بهیار
 • صیاد
 • غواص
 • باغبان
 • ماساژور
 • لوله کش
 • ناخن کار
 • کابینت کار
 • جنگلبان
 • آتش نشان
 • نقشه بردار
 • محیط بان
 • کاوشگر طبیعت
 • راننده اتوبوس
 • مربی حیوانات
 • مهندس عمران
 • دانشمند حیوانات
 • نیروی باغ وحش
 • آشپز  رستوران
 • مهندس هوافضا
 • تکنسین هوافضا
 • نقاش ساختمان
 • غواص تعمیرکار
 • تکنسین جراحی
 • خنثی کننده بمب
 • مهندس مخابرات
 • صندوقدار رستوران
 • متخصص بیهوشی
 • تکنسین  الکترونیک
 • تکنسین دندانپزشکی
 • سرویسکار آسانسور
 • مهندس نانو تکنولوژی
 • لیدر تور طبیعت گردی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • گرداننده حیوانات خانگی
 • طراح احیای محیط زیست
 • راننده ماشین های سنگین
 • نیروی فضای سبز شهرداری
 • متخصص شبکه های کامپیوتری
 • نیروی کار در زمینه های کشاورزی
 • دانشمندان حفاظت از محیط زیست
 • کارشناس آی تی (بخش سخت افزار)
 • مهندس سیستمهای انرژی خورشیدی

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برخی مشاغل علاقه‌مندان به فضای واقعی

این لیست صرفاً نمونه‌‌ی برخی از مشاغلی است که برای انجام دادنشان به داشتن این ویژگی نیاز داریم. مشاغل دیگری نیز وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد که برای انجام دادنشان این ویژگی ضروری است و قاعدتا در این لیست نیستند. اگر حس می‌کنید به شغلی علاقه دارید شرح وظایف و فعالیت‌های آن را پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا برای انجام آن فعالیت‌ها به داشتن این ویژگی نیاز دارید یا نه. اگر به این ویژگی نیاز است و شما آن را ندارید انجام آن کار شما را مستهلک خواهد کرد و انرژی بسیار زیادی از شما خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که هر شغلی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است و معمولاً به این صورت نیست که ما همه استعدادهای لازم برای انجام همه فعالیت‌های آن شغل را داشته باشیم. آن چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شغلی را انتخاب کنیم که حداکثر  استعدادها را برای انجام آن داشته باشیم و به اغلب آن استعدادها نیز علاقه داشته باشیم.

 • آرایشگر
 • برقکار
 • ماما
 • پزشک
 • پرستار
 • نانوا
 • بهیار
 • صیاد
 • غواص
 • باغبان
 • ماساژور
 • لوله کش
 • ناخن کار
 • کابینت کار
 • جنگلبان
 • آتش نشان
 • نقشه بردار
 • محیط بان
 • کاوشگر طبیعت
 • راننده اتوبوس
 • مربی حیوانات
 • مهندس عمران
 • دانشمند حیوانات
 • نیروی باغ وحش
 • آشپز  رستوران
 • مهندس هوافضا
 • تکنسین هوافضا
 • نقاش ساختمان
 • غواص تعمیرکار
 • تکنسین جراحی
 • خنثی کننده بمب
 • مهندس مخابرات
 • صندوقدار رستوران
 • متخصص بیهوشی
 • تکنسین  الکترونیک
 • تکنسین دندانپزشکی
 • سرویسکار آسانسور
 • مهندس نانو تکنولوژی
 • لیدر تور طبیعت گردی
 • نیروی خدماتی نظافتی
 • گرداننده حیوانات خانگی
 • طراح احیای محیط زیست
 • راننده ماشین های سنگین
 • نیروی فضای سبز شهرداری
 • متخصص شبکه های کامپیوتری
 • نیروی کار در زمینه های کشاورزی
 • دانشمندان حفاظت از محیط زیست
 • کارشناس آی تی (بخش سخت افزار)
 • مهندس سیستمهای انرژی خورشیدی

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی