جامعه‌گرا | ایجاد لحظه‌های خوب | کار تیمی

blankدر ادامه تعریف خصوصیات افراد جامعه‌گرا، در این درس کار تیمی و علاقه به ایجاد لحظات خوب برای دیگران را به عنوان دو ویژگی دیگر این افراد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ایجاد لحظه‌های خوب برای دیگران

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که برایش مهم است دیگران اوقات خوشی را بگذرانند.
  2. ذکر کنید دقیقا کدام رفتارها و کارهای او نشان می‌دهد این ویژگی را دارد.
  3. فردی را به خاطر آورید که ساختن لحظاتی خوش برای دیگران برایش چندان اهمیتی ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟
  5. تمرین‌های ۱ تا ۴ را برای ویژگی کار تیمی نیز بنویسید.

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

جامعه‌گرا | ایجاد لحظه‌های خوب | کار تیمی

blankدر ادامه تعریف خصوصیات افراد جامعه‌گرا، در این درس کار تیمی و علاقه به ایجاد لحظات خوب برای دیگران را به عنوان دو ویژگی دیگر این افراد را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

ایجاد لحظه‌های خوب برای دیگران

دسترسی کامل به این درس مختص دانشجویان مسیر شغلی من است.

اگر قبلا به عنوان دانشجوی این دوره ثبت نام کرده اید لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید!

برای ثبت نام به عنوان دانشجو لطفا از لینک خرید دوره استفاده نمایید.

 


تمرین

 در بین اطرافیانتان جستجو کنید:

  1. یک نفر را به خاطر آورید که برایش مهم است دیگران اوقات خوشی را بگذرانند.
  2. ذکر کنید دقیقا کدام رفتارها و کارهای او نشان می‌دهد این ویژگی را دارد.
  3. فردی را به خاطر آورید که ساختن لحظاتی خوش برای دیگران برایش چندان اهمیتی ندارد.
  4. جایگاه خودتان نسبت به این دو نفر کجاست؟
  5. تمرین‌های ۱ تا ۴ را برای ویژگی کار تیمی نیز بنویسید.

لطفا در این هفته به رفتارها و کارهای دیگران توجه کنید و سعی کنید اقدامات گذشته آن‌ها را نیز به خاطر آورید و حداقل ۲ بار این تمرین را حل کنید تا این ویژگی را عمیق‌تر یاد بگیرید.

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی