احساس می کنم به تعداد زیادی کار و شغل علاقه دارم

برخی از ما احساس میکنیم که به کارها و شغل های زیادی علاقه داریم و این انتخاب را برای ما سخت میکند.

برخی از ما احساس میکنیم که به کارها و شغل های زیادی علاقه داریم و این انتخاب را برای ما سخت میکند.

استعدادی به نام جستجوگری وجود دارد. افراد دارای این ویژگی، خیلی کنجکاو هستند و دوست دارند در مورد هر چیزی بدانند و یاد بگیرند. به عنوان مثال بردیا یک فرد جستجوگر است. او نحوه کار با فری که اخیرا خریداری کرده است را مطالعه و با آن کار می کند. علت بروز بیماری خواهرش را جستجو و راه های درمان آن را می یابد. او برنامه نویس یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی است اما در مورد یک نوع جدید بازاریابی که اخیرا در شرکت در مورد آن شنیده است تحقیق و مطالعه می کند.

علاقه افراد جستجوگر به کنجکاوی و یادگیری باعث بروز این خطا می شود که فکر می کنند به کارهای زیادی علاقه دارند. اما این افراد صرفا به یادگیری و دانستن در مورد چیزهای متفاوت علاقه دارند و پس از آنکه در مورد آن موضوع یاد گرفتند علاقه شان نسبت به آن فروکش می کند. آنها دوست ندارند در بلند مدت به صورت حرفه ای این کارها را انجام دهند.

محدثه ۱۰ سال قبل به یادگیری پیانو علاقه داشت و به کلاس پیانو رفت تا نواختن آن را بیاموزد. پس از مدتی به شکل حرفه ای در این حوزه شروع به کار کرد اما دید که نسبت به ادامه آن اشتیاقی ندارد و و علاقه اش فروکش کرده است. بعد از مدتی به کلاس نجاری رفت زیرا حدس می زد که به این کار علاقه دارد. پس از اتمام دوره نجاری و شروع به کار متوجه شد که علاقه ای به ادامه آن هم ندارد. او تا به امروز ۱۰ سال است که در کلاس های متفاوت و متنوعی شرکت کرده و پس از آن که آنها را یاد می گیرد دیگر نسبت به آنها رغبتی ندارد و آنها را رها کرده است. او هنوز هم نمی داند به چه کاری علاقه دارد.

در درس های قبلی به طور مفصل توضیح دادیم که تجربه کردن شغل‌هایی که حدس می زنیم به آن علاقه داریم برای پیدا کردن شغلی که واقعا به آن علاقه داریم امری ضروری است؛ اما باید دامنه مشاغلی که می خواهیم تجربه کنیم را محدود کنیم زیرا زمان نامحدود در اختیار نداریم. برای محدود کردن گزینه‌ها می توانید فعالیت هایی را در لیست تست خود قرار دهید. این لیست را می توانید با کمک مدل‌های مختلف استعدادیابی و علاقه مندی‌های شغلی مانند مدل های ۵ نقطه قوت ، هالند و …  بنویسید. بدین ترتیب دامنه شغل‌هایی که باید تست کنید محدود خواهد شد.

 اما پیش از آن بهتر است مطمئن شوید که استعداد جستجوگری یعنی کنجکاوی و علاقه به یادگیری را دارید یا خیر زیرا اگر این استعداد را داشته یاشید یک قطعه مهم از پازل کشف شغل مناسبتان را پیدا کرده اید.

ویژگی کنجکاوی در افراد جستجوگر 

مدل استعدادیابی و ترجیحات شغلی هالند

فهرست دروس استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

احساس می کنم به تعداد زیادی کار و شغل علاقه دارم

برخی از ما احساس میکنیم که به کارها و شغل های زیادی علاقه داریم و این انتخاب را برای ما سخت میکند.

برخی از ما احساس میکنیم که به کارها و شغل های زیادی علاقه داریم و این انتخاب را برای ما سخت میکند.

استعدادی به نام جستجوگری وجود دارد. افراد دارای این ویژگی، خیلی کنجکاو هستند و دوست دارند در مورد هر چیزی بدانند و یاد بگیرند. به عنوان مثال بردیا یک فرد جستجوگر است. او نحوه کار با فری که اخیرا خریداری کرده است را مطالعه و با آن کار می کند. علت بروز بیماری خواهرش را جستجو و راه های درمان آن را می یابد. او برنامه نویس یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی است اما در مورد یک نوع جدید بازاریابی که اخیرا در شرکت در مورد آن شنیده است تحقیق و مطالعه می کند.

علاقه افراد جستجوگر به کنجکاوی و یادگیری باعث بروز این خطا می شود که فکر می کنند به کارهای زیادی علاقه دارند. اما این افراد صرفا به یادگیری و دانستن در مورد چیزهای متفاوت علاقه دارند و پس از آنکه در مورد آن موضوع یاد گرفتند علاقه شان نسبت به آن فروکش می کند. آنها دوست ندارند در بلند مدت به صورت حرفه ای این کارها را انجام دهند.

محدثه ۱۰ سال قبل به یادگیری پیانو علاقه داشت و به کلاس پیانو رفت تا نواختن آن را بیاموزد. پس از مدتی به شکل حرفه ای در این حوزه شروع به کار کرد اما دید که نسبت به ادامه آن اشتیاقی ندارد و و علاقه اش فروکش کرده است. بعد از مدتی به کلاس نجاری رفت زیرا حدس می زد که به این کار علاقه دارد. پس از اتمام دوره نجاری و شروع به کار متوجه شد که علاقه ای به ادامه آن هم ندارد. او تا به امروز ۱۰ سال است که در کلاس های متفاوت و متنوعی شرکت کرده و پس از آن که آنها را یاد می گیرد دیگر نسبت به آنها رغبتی ندارد و آنها را رها کرده است. او هنوز هم نمی داند به چه کاری علاقه دارد.

در درس های قبلی به طور مفصل توضیح دادیم که تجربه کردن شغل‌هایی که حدس می زنیم به آن علاقه داریم برای پیدا کردن شغلی که واقعا به آن علاقه داریم امری ضروری است؛ اما باید دامنه مشاغلی که می خواهیم تجربه کنیم را محدود کنیم زیرا زمان نامحدود در اختیار نداریم. برای محدود کردن گزینه‌ها می توانید فعالیت هایی را در لیست تست خود قرار دهید. این لیست را می توانید با کمک مدل‌های مختلف استعدادیابی و علاقه مندی‌های شغلی مانند مدل های ۵ نقطه قوت ، هالند و …  بنویسید. بدین ترتیب دامنه شغل‌هایی که باید تست کنید محدود خواهد شد.

 اما پیش از آن بهتر است مطمئن شوید که استعداد جستجوگری یعنی کنجکاوی و علاقه به یادگیری را دارید یا خیر زیرا اگر این استعداد را داشته یاشید یک قطعه مهم از پازل کشف شغل مناسبتان را پیدا کرده اید.

ویژگی کنجکاوی در افراد جستجوگر 

مدل استعدادیابی و ترجیحات شغلی هالند

لیست دروس دوره استعدادیابی مقدماتی:

چند مطلب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.